Выпуск №: 9(325), ноябрь, 2018     Скачать в формате PDF
ЧIал храйтIа дидейри... Лезги чIалан месэлаяр    Лезги дидейри хразвай гамар иерда кьван вуч я! Чи чIални чи дидейри хранвай гам тушни бес? Гьавиляй адаз дидед чIал лугьузвачни? И гамунин гиширар чи сад-садалай иер гафарни ибараяр я. Дидейри...
Cа халкьдиз кьве алфавит? SOS!!!    И йикъара чи редакциядив са чIу­ру кардин ванер агакьна. Ба­куда лезги чIал чирзавай мек­тебрин сад лагьай синифар патал латин графикадалди «Алфавит» чапдай акъуд­нава. Эвел...
Metodikadan kənar kitab SOS!!!    Ana dilinə aid metodika kitablarını yazmaq və ya tərtib etmək çətin və məsuliyyətli iş olduğundan bu məsələ ilə yalnız dili mükəmməl bilən, zəngin pedaqoji təcrübəyə malik peşəkarlar məşğul olmalıdırlar. Əgər bu kitablar aşağı siniflərdə ana dilinin tədrisi ilə əlaqədar hazırlanırsa,...
Хуьрерин гьуьжет алай тIварар Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2018-йисан 26-сентябрь тилитда)      Мад эхиримжи са гиман. Чна фикирзавайвал, и ойконим «Куьре» гафунихъ галаз алакъалу авун алимди кхьизвайвал, «ягъалмишвал»...
Лезгинские вечера на казахстанской земле Лезгияр вирина    Совсем недавно редактору газеты «Самур» Седагетой Керимовой и солистке ансамбля «Сувар» Джамиле Заловой поступило предложение от лезгинского этнокультурного объединения...
Югъни йиф "Самурдин мектеб"    Югъни Йиф гьарма санавай. Абуруз садаз сад чизвачир. Югъ ахъа хьайила дуьньядал алай вири инсанарни гьайванар, тарарни цуьквер ахварай аватзавай, абур чпин кар-кеспидихъ гелкъвезвай....
Муъминатан цIар амукьна Поэзия    Вучиз ятIани ам зи хиялдай садрани акъатзавач. Адан варз хьтин ацIай чин, чIехи, чIулав вилер, векъиз килигунар фад-фад карагда зи вилерикай. Адан чина датIана сугъулвал, вилерал нагъв алай...
ЦIийи гафар Лезги чIалан месэлаяр    Играми редакция! Куьне «Самур» газетда 2018-йис дидед чIалан йис хьиз малумарайла заз кьве къат хвеши хьана. Вучиз лагьайтIа жув лезги чIалан ва эдебиятдин муаллим яз им гьикьван кар...
Bir xalqın iki əlİfbası? SOS!!!    Bu günlərdə redaksiyamıza daxil olmuş çoxlu siqnallara görə Azərbaycanın ləzgi dili tədris edilən məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün latın qrafikası ilə “Əlifba” kitabı çap olunub. Əvvəlcə inanmadıq. Necə yəni latın qrafikası ilə? Axı, ləzgilərin 1938-ci...
X-XIII əsrlərin ləzgi ədəbiyyatı "Самурдин мектеб"   Bir sıra tədqiqatçılar X-XIII əsrlərin ləzgi ədəbiyyatını dirçəliş ədəbiyyatı  adlandırırlar. Həmin dövrlərin ləzgi ədəbiyyatı ilə əlaqədar 1179-1229-cu illərdə yaşamış ərəb tarixçisi Əbu Yusuf Yaqut əl-Həməvinin “Ölkələrin lüğəti”, XII əsr müəllifi...
Императордин университетда кIелнай Чир-течир    XIX виш йисарин эхирра Москвадин Императордин Университет вири Европадиз сейли хьанай. Гьавиляй ина къецепатан уьлквейрай атанвай гзаф жегьилри кIелзавай. Россиядин империядин чара-чара...
Əsin: bu adı ona Əhməd Cavad verib Инсанар, кьисметар    Qusar rayonunun Yargun (Həzrə) kəndində bir ağbirçək diqqətimi cəlb etdi. Onun görkəmindən kübarlıq zə ziyalılıq yağırdı. – Şahlar Babaxanovun həyat yoldaşı Əsin müəllimədir, – dedilər. – Əsin? Nadir addır, görəsən onu kim qoyub? – deyə...
Гуьнгуьна авачир гафарганар Лезги чIалан месэлаяр    «Самур» газетди алай йис чIалан йис хьиз малумарнавайвиляй заз жуван бязи фикирар лугьуз кIан я. Са касдизни сир туш хьи, чIал хъсандиз чирун патал гафарганрикай менфят къачуна кIанзава....
“KƏND HƏYATI ” - 95 Юбилей    Bu günlərdə Azərbaycan milli mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin 1875-ci ilin iyulun 22-də nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzetinin varisi sayılan “Kənd həyatı” qəzetinin 95 illik yubileyi qeyd edilmişdir. 1923-cü ildən “Kəndli qəzetəsi”, “Azərbaycan kolxozçusu”,...
“SÖZ” - 25 Юбилей    Bu günlərdə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Söz” müstəqil ədəbi-publisistik jurnalının 25 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində jurnalın “Söz-25” adlı xüsusi buraxılışının da təqdimatı olub.    Mərasimdə...
Къайда бегьемди туш Ша, лезги чIалал рахан!    Чи орфографиядин гафарганра къайдаяр бегьемди тушир дуьшуьшарни гьалтзава. Мисал яз 2011-йисуз Бакуда чапдай акъуднавай «Лезги чIалан орфографиядин словарь» къалуриз жеда. И ктабда...
Чи гафар "Самурдин мектеб"    Батман    Тарихдин чешмейрай малум жезвайвал, батман лезгийрин заланвал алцумдай уьлчме я. И гьакъиндай Иранда урусрин посольствода кIвалахай А.И.Лопухина 1718-йисуз генани гегьеншдиз...
Вучиз икI лугьуда? "Самурдин мектеб"    ДЕГЬНЕ КЬЕНЕРАР – И кьенерар адетдинбурулай са кьадар тафаватлу я. Ам гзаф йигиндиз фидай балкIандал акьалжда. Ихьтин кьенеррин ракь муькуь кьенеррин ракьунилай гьяркьуь жеда. и жуьредин...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ