Выпуск №: 2(328), февраль, 2019     Скачать в формате PDF
Шагь дагъдин ценера И чил хайи диге я
Руьгь квахьайтIа вучда? Редактордин гаф      Cа карди кьарай атIанва зи. СакIани иливариз жезвач завай адан тIал. Гьикьван чIав я суалри зун къарсуриз. Суалар лагьайтIа, садни-кьвед туш.      Эхиримжи йисара чимиханадин...
Görüş oldu, amma düyün açılmadı Лезги чIалан месэлаяр      Qəzetimizin 28 noyabr və 19 dekabr 2018-ci il tarixli saylarında dərc olun­muş “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Meto­di­kadan kənar kitab” və “Ləzgi əlifbası ta­rixindən” məqalələri geniş əks-səda do­ğurmuşdur. Yüzlərlə oxucu 1938-ci ildə kiril qrafikası...
Нужен новый закон Milli Məclisə məktub      Самые яркие вос­поминания моего дет­ства и молодости свя­заны с весной, точнее, днем обще­народного суб­бот­ника, который по традиции про­водился каждый год 22 апреля....
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь тилитда)      Урус тарихчийрикай Н.А.Сотаво­ван, П.С.Буткован эсерра, инги­лисрин тарихчи С.Жонсонан «Надир шагьдин тарих» (Лондон, 1770) ктабда,...
Жуванбур агудзавайди Лезгияр вирина      Красноярск вилаятдин Но­рильск шегьерда яшамиш жезвай лезгияр паталди инин Халкьарин Дуствилин КIвал жуванбур агуддай, ярар-дустарикай хабар кьадай, рикI аладардай чка я. Азербайжандин...
Приятная новость Харусенят      С 1-го марта 2019-го года в городе Кусары открывается школа танцев «Лезгинка».  Руководителем школы является талантливый музыковед, выпускница Бакинской Музыкальной Академии,...
Княздин савкьват Тарихдин геле аваз      1877-йисуз Кьиблепатан Да­гъустанда лезгийри урус пачагьдин аксина бунт къарагъарайла чи маш­гьур алим ва шаир Гьасан Алкьвадарви Кьиб­лепатан Та­ба­сарандин наиб тир. Вич...
Квахьай хъен Мах      Хьана, хьанач са пачагь. Ам гьикьван гужлу тиртIа,  гьа­кьванни залум тир. И залумвилин суракьар яргъариз чкlанвай. Пачагьдихъ хъел акатун патал са гъвечlи гъалатl  бес тир. Садавайни,...
Qiymətli tədqiqat əsəri ЦIийи ктабар      Qusar rayonu­nun Mucuğ kəndində anadan olmuş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetində çalışmış tanınmış alim, tarix elmləri doktoru, professor Abdulla Orucovun ötən ilin sonunda işıq üzü görmüş “Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə” kitabı elmi...
Мозаика языковых культур Харусенят      16 февраля 2019 года в зрительном зале Союза театральных деятелей Азербайджана состоялся фести­валь «Мозаика языковых культур», приу­роченный к объявленному Организацией...
Ömür necə vəfasızmış... Эпитафия      O, həyatdan qəfil köçdü. Özü də ad günü ərəfəsində, ömrünün 66-cı baharını qeyd etməyə hazırlaşdığı vaxtda. Bir dəfə ən yaxşı dostlarından birinin vaxtsız dünyasını dəyişməsindən çox kədərlənərək “Ömür necə vəfasızmiş...”...
Unudulmaz gecə Юбилей      2019-cu il fevralın 8-də Bakının R. Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında qələbəlik idi. İlk dəfə iki tanınmış ziyalı birgə yubiley keçirirdi. Tanınmış şair Ramiz Qusarçaylının 60 və respublikanın əməkdar artisti, bədii qiraət ustası Ağalar Bayramovun 65 illik yubileyi ilə bağlı...
Yeni abunəçilərimiz Редакциядиз чар      İsmayıllı rayonunun Sumağallı kəndində fəaliyyət göstərən «Arzu” Qadın İnkişaf Qrupunun xoş sorağı respublikamızın hər yerinə yayılmışdır. Həmin qrup doğma kəndin abadlığı, burada yeni iş yerlərinin açılması,  işgüzar mühitin yaradılması  sahəsində...
Спасём планету Чешне къачу!      12 лет до мировой ка­тастрофы. Именно столько име­ет человечество, чтобы ос­тановить глобальное потеп­ление, считают ученые из ООН, занимающиеся вопросами кли­­мата. Действовать...
Чи гафар "Самурдин мектеб" Арбабаш        И гафуникай чи эдебиятда «кар алакьдай викIегь дишегьли» лугьудай манада менфят къачузва. Филологиядин илимрин доктор, профессор Р.И.Гьайдарован фикирдалди,...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Ачух тушир сесиналди куьтягь жезвай са гьижадин существительнияр гзафвилин кьадарда агъадихъ галайвал кхьида:      а) дувулда ачух [a], [о], [у] сесерикай сад аваз хьайитIа, эхирда...
КIеле хуьрер Квез чидани?      Дегь чIавара Къубадин чилерал Сад лагьай КIеле, Кьвед лагьай КIеле, Пуд лагьай КIеле хьтин хуьрер хьанай. Сад лагьай КIеле чи эрадал къведалди I агъзур йисан сад лагьай паюна, Кьвед лагьай...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Дыдаш - буба

Жебел - гьуьжет

КIалтIы - са тIимил чIехи хьанвай гада аял

Кап - санбар

Кешкел - вацIун хел

КиркитI - надинж

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ