Выпуск №: 3(329), март, 2019     Скачать в формате PDF
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə Юбилей      Möhtərəm Prezident! Sizin Azər­­baycanın daha da tərəqqi etməsi na­minə göstərdiyiniz gərgin və səmərəli fəaliyyətinizdə ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə, yaradıcı insanlara qay­ğı xüsusi yer tutur. Ona görə də ölkə başçısını daim yekdilliklə...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! Лезги чIалан месэлаяр      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги ал­фавит латин графикадал элкъуьриз кIан­­завай...
Зурба вакъиа ЦIийи ктабар      Гьар са мусурмандик руьгь кутазвай кьилин ктаб  - «Къуръан» лезги чIалал чапдай акъатнава лагьай хъсан хабар чав фадлай агакьнавай. Чи халкьдин уьмуьрда чIехи вакъиадиз элкъвенвай...
ЧIехи амадаг Тарихдин геле аваз      Садра Азербайжандин чIехи алим ва маарифчи, сифте яз дидед чIалал кIел-кхьинин, милли печатдинни милли театрдин бине кутур, халкь ахварай авудун патал вичин уьмуьрдин 40 йис серф авур,...
Жизнь - непрерывное странствие Поэзия      Когда речь заходит о Сиявуше Ма­медзаде, к его имени обязательно при­бавляют такие эпитеты, как известный, талантливый, работящий, порядочный, аристократ. И все они действительно...
Айтекин Бабаева Поэзия   Гатфарин рагъ хъуьрезва мад цавара, Чими нурар хъичирзава чилериз. ТIебиатни туна вичин навара, Яран сувар гъанва ада эллериз.   Цуьквед техвер акьалтзава чуьллерал, Къацу...
ЦицIибни шенпIи Мах      Гатун чими югъ тир. Какайрал ацукьнавай кьуьртIуь вечрез садлагьана цIивцIивдин ван атана. Са цицIибди какадин хъиреяр хана кIуф къецик акъуднавай. Идалай  гугъуьниз амай какайра...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь ва 28-февраль тилитра)        I Петран эмирдалди урус кьушунри Табасарандин ва Куьре вилаятдин са бязи хуьрер кьуна. Вирина лезгийрини табасаранвийри...
Хандин женг Чи сейлибур      Фетали ханди вичин дуьнья дегишарайдалай кьулухъ ханлух адан рухвайри – 1789-1791-йисара Агьмед ханди, 1791-1810-йисара Шихали ханди идара авунай. Эхиримжида аслу туширвилин сиясат тухузвайвиляй...
Говори благое или молчи С верой в душе      Умение говорить - это бесценный дар от Аллаха, давшего нам возможность высказываться во благо. Человек всегда должен анализировать и контролировать свою речь, дабы не вызвать гнева...
Встреча с известным американцем Лезгияр вирина      Министерство культуры Азер­бай­джана организует вечер-знакомство со знаменитым американским поэтом, писателем и литературоведом, док­тором филологических наук, профессором...
Təvazökar alim Барка      Azərbaycan elminə öz töhfələrini vermiş Benyaməddin Bəyağa oğlu Davudov 1939-cu ilin  martın 31-də Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qusar rayonunun Hil kəndində anadam olmuşdur.       Kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin...
Qalacıq Чи хуьрер      İsmayıllı rayonunda ləzgilərin yıgcam halda yaşadıqları kəndlərdən biri də Qalacıqdır. Kənd rayon mərkəzindən 28-30 km aralıda yerləşir. Bu, rayonun qərbində sonuncu yaşayış məntəqəsidir.       Dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunan,  üstüaçıq...
Əlifbamıza dəyməyin! Лезги чIалан месэлаяр      Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kiril qrafikalı ləzgi əlifbasını dəyişdirmək, onu latın qrafikasına keçirmək niyyətindən xəbər tutan və həmin məsələni 28 noyabr 2018-ci il tarixli sayında “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Metodikadan kənar kitab” sərlövhəli...
Məxəzlər ləzgilər haqqında Тарихдин геле аваз      60 il ərzində səfəvilərin Dağıstanda siyasətini Dərbənd sultanı həyata keçirmişdi. Ona həmçinin Müşkür, Niyazabad, Şabran, Rustov, Barmak mahallarını da idarə etmək hüququ ve­rilmişdi. Sultan hər il həmin mahalların əhalisindən – hər evdən taxılın onda birini,...
Къариб Гьуьсейнов Поэзия   Цуькверив диганва дагъларин ценер, Ценера цацар гьич гъара жез тахьуй. КIан я заз ватандин и кьакьан синер, Садрани адавай чара жез тахьуй.   Гьар инсандин дуьнья сакIа туькIуьда,...
Самед Самедов Поэзия     ХъуьтIуьн уьмуьр хьана куьруь, Гатфар къвезва секинз-секинз. Йикъар-варцар аваз вири, Йис дигизва секинз-секинз.   Гъамни хифет кIевера тваз, Хъуьрезва рикI гатфар акваз....
Желил Сеферчинов Поэзия   Лезги стха, тарихда ви гел ава, Вахъ дем ава, вахъ мел ава, эл ава. И дуьньяда тай авачир кьуьл ава, Чи гьиссерин цIайни гурва «Лезгинка». Лезги халкьдин рикIин гьава «Лезгинка»...
Касбубадин хкетар "Самурдин мектеб"      Садра мад Касбуба вичин къуншидин кlвализ мугьман фенай. Кlвалин есиди адан вилик са къаб ацlай шурва эцигнай. Касбуба шурвадин кьеняй яlкун тике жагъуриз алахъна, амма са затlни жагъун...
Кстати... Мораль      Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: «Мышеловка - это твои проблемы, к нам она никакого отношения...
КIусар дуьз кхьин "Самурдин мектеб"      ЧIалан пай яз кIусари кьилдин гафарин ва тамам жумлайрин мана-метлебриз жуьреба-жуьре рангар гуда. Чпин туькIуьр хьунин рекьяй кIусар кьве жуьре я: а) сифтесуьретдинбур, яни морфриз...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      «Мазан» гафуникай лезгийри гьеле чи эрадал къведалди менфят къачузвай. Мазанар чуьнгуьр ягъиз чIаларни манияр теснифдай сеняткарар тир. Ихьтин алакьунар авай ксар чахъ са шумуд...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Асал - гужлу

Астан - алат

Баркьар - япунжи

Баяш - тIебиатдин секин бере

Варталас - патахъ тIвал

ГадкIунун - дарбадагъ авун

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ