Выпуск №: 8(334), сентябрь, 2019     Скачать в формате PDF
И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я Чи хуьрер Кцlар райондин Цlийихуьр
ТАРИХДИЗ ЭЛКЪВЕНА Чи сейлибур      Дуьньядин тарихдин илимди са чIехи алим квадарна. Дагъустан, лезги халкь, гьакIни Кеферпатан Къафкъаздин халкьар вириниз сейли авур машгьур арабист, тарихдин илимрин доктор, профессор...
ХЪСАН КIВАЛАХАР Чешне къачу!  Дагъустан Республикада СтIал Сулейманан райондин 90 йисан юбилейдиз гегьеншдиз гьазурвилер аквазва. И кардихъ авсиятда «Райондин юбилейдиз 90 хъсан кIвалах» гьерекатдихъ кьил кутунва....
ZEYXUR AKADEMİYASI Чешне къачу!      Qafqazda qədim zamanlardan bəri insanlar bir qayda olaraq kəndin ən uca yerində, yaşayış evlərindən bir qədər aralıda məscid və mədrəsə inşa edirdilər. Bu, Allaha və elmə hörmət və məhəbbətdən irəli gəlirdi. Həmin qayda özünün maarifçilik ənənələri ilə seçilən...
ЯРКОГО ВЗЛЕТА, АЙНЕЛЬ! Поэзия      Имя юной поэтессы Айнель Айдаевой близко знакомо нашим читателям. Эта талантливая девушка с глубоким внутренним миром сильно выделяется не только среди своих сверстников, но и среди...
QUBA QƏZASINDA ANTİSOVET ÇIXIŞLARI Тарихдин геле аваз (Əvvəli qəzetimizin 31 iyul 2019-cu il tarixli sayinda)        Əsgərlər rədd cavabı verən kimi, Mürsəl bəy hazır vəziyyətdə durmuş dəstəsinə hərbi qatara atəş açmağı əmr etdi. Bir neçə saat davam edən atışma nəticəsində dörd əsgər öldü, iki nəfər isə...
ЖЕГЬИЛРИН МЯРЕКАТ Чешне къачу!     Алай йисан 15-сентябрдиз КцIар райондин Зинданмуругъ хуьре гзаф марагълу мярекат кьиле фена. ЦIинин йисуз инин мектебдай институтриз кьабул хьайи 8 жегьилдинни абурун муаллимрин гуьруьш...
KАВКАЗСКИЙ ОРЕЛ Спорт      Дагестанец по прозвищу «Орел», любимец миллионов Хабиб Нурмагомедов. Символом бойца стала чабанская шапка – так он выражает гордость за свой народ и преданность традициям...
БАГЬА МУГЬМАНАР Лезгияр вирина      Ватанэгьлийрин форумда иштирак авун патал Дагъустандиз атанвай Туьркиядин лезги диаспорадин векилар алай йисан 23-сентябрдиз Магьачкъалада «Лезги газетдин» редакциядиз илифна....
СТIАЛ СУЛЕЙМАНАН МЯРЕКАТДИЗ ША! Юбилей      Алай йис лезгийрин чIехи камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин йис я. И вакъиадихъ авсиятда Дагъустанда, Урусатда...
САНАЛ КХЬИН! Лезги чIалан месэлаяр       Играми кIелдайбур! 2019-йисан 10-октябрдиз Дагъустан Республикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яшамиш жезвай маса уьлквейра лезгидалди...
KİTABA SEVGİ Хъсан хабарар      Kitabxana qədər sevdiyim ikinci yer yoxdur. Bu, tələbəlik illərindən davam edir. Vaxt vardı ki, saatlarla orada lövbər salardım. İndinin özündə də kitabxananın yanından etinasız keçə bilmirəm – istər şəhərdə, istər kənddə.      Ötən il Qusardan Şahdağa...
“SAMUR”UN KİTABXANASINA TÖHFƏ Хъсан хабарар      Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun gənc əməkdaşı Pənah Hacıyev “Samur” qəzeti redaksiyasının qonağı olmuşdur. O, institut kollektivinin S.Kərimovannın və M.Məlikməmmədovun tərtib etdikləri “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”lə...
ЛЕЗГИ КЪАДИР "Самурдин мектеб"      XVII виш йис вири лезги халкьдин уьмуьрда хьиз, чи литературадани гзаф залан девиррикай сад я. А чIавуз яшамиш хьайи шаирри халкьдин залан кьисметдикайни уьмуьрдикай, чапхунчийрин вагьшивилерикай,...
КУТУНВА ЗУН ЭЛДИН СИВЕ Поэзия Гана ваз Аллагьди вун халкьай чIавуз, Цуьквед атир, яр гана ваз. Закай жуваз лукI ийидай, Гьар са ихтияр гана ваз.   Ашукьарна эвел вичел, Элкъуьрна зун вичин кьилел, Гаф лагьайла...
МАСЛАМАДИН ИКЬРАР Тарихдин геле аваз     Виш йисан къене Лакз (лезгийрин уьлкве) ва Дагъустан муьтIуьгъариз тахьай Халифатди эхирни и кар Маслама ибн Абд ал-Маликан хиве тунай. Ам шумудни са женгера уфтан хьайи гзаф женгчи кас...
MƏRKLİ PLAN Тарихдин геле аваз     1723-cü ilin sentyabrın 12-də II Təhmasibin səfiri İsmayıl bəylə bağlanmış Peterburq müqaviləsinə görə İran bir sıra şəhərlərini Rusiyaya güzəştə getdi. Beləliklə ruslar Gilanda, Mazandaranda və Astarabadda öz qoşunlarını yerləşdirmək imkanı əldə etdilər. Bununla kifayətlənməyən...
SƏN CANIMDASAN Поэзия                 Oğlum Asimana Gözümə dar olub bu yer, bu cahan, Səni Əzrayıldan ala bilmədim. Mənim əziz balam, mənim gül balam, Sən niyə hamı tək ola bilmədin?   Bilsəydim talesiz doğulacaqsan, Xəstəlik əlində boğulacaqsan, Bil ki, vaz...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Хурух - къужах

Бекьре - хъиперин кьуркьур

Гурт - луж, цIиргъ

Къадгъун - квал

Ракьван - тахьанмаз кьурун

Рачара - сеферда

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ