Выпуск №: 9(335), октябрь, 2019     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер КцIар райондин Къенерчай хуьр
«Самур» газет Эльбрусдин кукIушдал Лезгияр вирина    Дагъларал рикI алаз абурун кукIушар рам авун вичин мурад тирди хайибуруз, дустариз, кIвалахдин юлдашриз фадлай субутнава Низами Рустамова. КцIар шегьердин «ОКИ» клиникадин духтур...
СтIал Сулейманаз икрамна Юбилей    Алай йисан 15-октябрдиз Бакуда Р.Бегьбудован тlварунихъ галай Гьукуматдин Манидин Театрда СтIал Сулейманан 150-йисан юбилейдин мярекат гзаф гурлуз кьиле фена. Гуьлнара Къарахановадини...
Куьреда сувар Дагъустан    Са береда вири Дагъустандиз Куьре магьал хьиз сейли хьайи, мублагь чилерин юкьни-юкьва экIя хьанвай, вичин къени инсанрин тарифар виринриз чкIанвай, гьар са лезгидин рикI алай Кьасумхуьре...
Санал кхьини муькъвер туькIуьрна Редактордин гаф    Алай йисан 10-октябрдиз Бакуда кьиле фейи лезги чIалал диктант кхьинин мярекатдихъ вичин кьетIенвилер авай. Аниз яшлубур, жегьилар, аялар атанвай. Диктант кхьиз­вайбурухъ академик Камил...
Наш железный герой Чешне къачу!    IRONMAN - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв в море или озере, заезд на велосипеде по шоссе и марафонский забег. ...
Чи уьмуьр регъв ятIа... Поэзия  Теране Оружова-Керимова  КцIар райондин Пирал хуьре дидедиз хьана. Урусатдин Тула шегьерда медицинадин  чирвилер къачур ада Москвадин чара-чара азарханайра кIвалахна ва алай чIавузни...
ВикIегь вахар "Самурдин мектеб"    КцIар райондин 3 - нумрадин юкьван мектебда кIелзавай кьве вахакай – Гуьнел ва Лейла Сайдумовайрикай вири разивилелди рахада. VII ва IV синифра кIелзавай Гуьнеланни Лейладин алакьунар...
Quba soyqrımı haqqında yeni kitab Yeni kitablar    Bu günlərdə “Azər­bay­can” nəşriy­ya­­tı ya­zı­çı-jurnalist Müzəffər Mə­lik­mə­m­mə­dovun “Qanlı dərə. 1918-ci il Quba faciəsi” kitabının əlavələr olunmuş və tamam­lanmış ikinci nəşrini çapdan buraxmışdır....
Quba qəzasında antisovet çıxışları Тарихдин геле аваз Ləzgilərin sayca xeyli çox olan qoşunla döyüşlərdə getdikcə üstünlük qazandığını və axıradək vuruşduğunu, Bakıdan əlavə qüvvələrin gəlmədiyini görən bolşevik və daşnak başçıları iyulun 25-dən sonra qoşunlarını geri çəkib Qubadan getməyə məc­bur oldular....
Регъел Мах    Регъел тlвар алай жанавур гъвечlи чlавалай вичин къени къилихралди муькуь жанавуррилай тафаватлу тир. Ада масадан хатурдихъ хкIурдай крар ийидачир, рикl тlардай гафар лугьудачир. Къалзавайбур...
Tərcümə guşəmiz Поэзия Стıал Сулейман     Каму садра селна лугьуз   КӀаму садра селна лугьуз,  Куьрда кьван ятар жедай туш,  Ибну-Гьажар кӀелна лугьуз,  Гьардал алим тӀвар жедай...
«Махарин сандух» ЦIийи ктабар    И йикъара “Üfüq Servises” MMC-ди аялар патал лезги чIалал чапдай акъуднавай «Махарин сандух» ктабда чи халкьдин пуд мах гьатнава. А махар КцIар райондин Манкъулидхуьряй тир Тургъуя...
Дидеяр Редактордин гаф    Гзаф йисар инлай вилик Америкадин Садхьанвай Штатриз фейи, ина са вац­ра яшамиш хьайи зун и уьлкведа са карди мягьтеларнай. Вуч тIуьртIани, дад гудачир. Я майвайрик, я салан набататрик...
“Təbiətin göz yaşları” Yeni kitablar    Uzun illər Qusar Dövlət Ləzgi Dramteatrına rəhbərlik etmiş, peşəkar rejissor kimi fəaliyyət göstərmiş respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Rəhimxan Qaraxanovun bu günlərdə “Təbiətin göz yaşları” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Kitab nəfis tərtibatda...
Рикıел хуьх! "Самурдин мектеб"    Лезги чIала гаф гьижайриз пай хьунин кьилин къайда сад я: кьве ачухдан арадал алай ачух тушир сес гуьгъуьнай къвезвай гьижадик акатда: а-ва; и-кьван; къа-чу; а-къу-да; ва мсб.    И къайда...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Дургъар - пекер храдай алат

Духан - ички хъвадай чка

Жакьан - кIамар авай чка

ЖатI - рехъ элкъвезвай чка

Жекьи – вакIан цIуьрнуьгъ - вакIан цIуьрнуьгъ

Жужуба - хурмадин сорт

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ