Выпуск №: 11(337), декабрь, 2019     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар. "Шагьдагъ" комплекс
Дидед чIал - Ватан я Редактордин гаф    Мад са йис кьилиз акъудзава чна. Мад са йис илифда чи уьмуьрдиз.  «Самур» газетдин редакциядин коллектив паталди мад са йис тарихдиз элкъведа. 2020-йисуз Азербайжандин сад лагьай...
РикIел хкана Харусенят    Алай йисан 20-де­кабрдиз Дербент ше­­гьерда СтIал Су­лей­манан тIварунихъ га­лай Лезги театрди ва Азербайжан театрди санал Дагъустан Республикадин халкьдин артист Дуьрия Рагьимова...
Buduqlar Dağıstan xalqları    Dünya tarixçiləri, səyahətçiləri, etnoqrafları və linqvistləri üçün Qafqaz maraqlı axtarışlar məkanı sayılır. Burada onlarca xalqın əsrlər boyu eyni ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşamasına baxmayaraq, doğma dillərini, özünəməxsus adət-ənənələrini, mədəniyyətlərini...
Долгая любовь моя ЦIийи ктабар    Теяра Велиметова - автор книги «Долгая любовь моя», посвященной великому певцу Муслиму Магомаеву и изданной в Москве в 2019 году, любезно согласилась рассказать нам о себе и о своей...
Мили гаф Мах    Хьана-хьанач са буба, диде ва абурун хва Хару. Авайни авачир са аял кьуьзуь кьиляй чпихъ гелкъуьрай лугьуз харуз чIехи авунвай хайибуру гада. Гададиз вуч кlан хьайитlа, цlунни вацlун арада...
Чи хуьрерин тIварар Чи хуьрер (Эвел газетдин 2019-йисан  22-ноябрдин нумрада)       Гьа са тIвар алай хуьрер чара авун патал халкьди «агъа», «вини» гафарилай гъейри «сад лагьай», «кьвед лагьай»,...
“Samur” mayakımızdır Барка     Uzun illər idi ki, “Samur” qəzetinə həsədlə baxırdım. Ləzgi dilində bir neçə söz bildiyimə baxmayaraq, məndə həmişə bu qəzetin müxtəlif sayları olub. Ləzgi xalqı çox xoşbəxtdir ki, onun belə bir mətbu orqanı var. Doğma dili, mədəniyyəti, adət-ənənələri, folkloru...
Дегь чIаварин тарихриз зун илифна Поэзия    1993-йисуз сифте яз албан гьар-фаралди кхьенвай лезги текстер ачухарай машгьур алим, профессор Ярали Яралиев лезгийрин дегь девиррин тарихриз талукьарнавай ктабрин автор я.     Профессорди ...
Qadın hərəkatı başlanıb Хъсан хабарар    Azərbaycanda kənd investisiya layihəsi çərçivəsində kənd qadınlarının iqtisadi səlahiy­yətləndirilməsi ilə bağlı layihələrə start verilmişdir. Həmin layihələrin müəllifi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı layihələri və Kreditlərinin...
Dostluğu uca tutaq Редакциядиз чар    Məşhur ləzgi alimi Həsən Alqadarvinin ibrətamiz kəlamlarından olan “dostluğu uca tut” sözləri hələ tələbəlik illərində yaddaşıma həkk olunmuşdu. 1965-1969-cu illərdə Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunda təhsil alarkən qəbələli Sədiyar Səfərəliyevlə dostluğumuzun qayəsi də düzlükdən,...
Чавай къакъатна Эпитафия    Ван хьайи чIулав хабарди чи рикIер къарсурна. «Самур» газетдин чIехи дустунин, гзаф йисара Исмаиллы районда чи редакциядин мухбир хьайи кьегьал касдин, къени къилихрин иесидин, чи...
Сталиназ ваъ лагьанай Квез чидани?    1920-1925-йисара къаф­къаз­вийри Со­­вет гьукуматдин акси яз къарагъарай бунт большевикри «бандитвал» хьиз къелемдиз ганай. Ингье документри а чIавуз Кеферпатан Къафкъаздин...
Гьелягьар кьунай Квез чидани?    1877-йисуз Кьиблепатан Дагъустандин ва Кеферпатан Азербайжандин лезгияр гъиле яракь кьуна гьукуматдин аксина къарагъайла урус пачагьдик къалабулух акатнай. Лезгийри чпин чилерал алай...
Гзафвилин кьадар "Самурдин мектеб"    Лезги чIала гзафвилин кьадар арадиз атунал гьатайла, вири существительнияр ихьтин группайриз пай  жезва: 1) Эхирда ачух сес авайбур (акал жедай эхир - яр): аба - абаяр; диде - дидеяр;...
Чи ибараяр "Самурдин мектеб" Авгидин цурар      И ибарадин мана «гзаф чиркин чкаяр, са къайдадани авачир гьал» я. Эллиндин пачагь Авгидиз 30 йисуз михь тавур цурар авай кьван. Гьеркулеса абуруз вацIай яд ахъайна...
Добрые вести Добрые вести Чемпион мира по боксу построил тысячу домов для бедных филиппинцев      Когда-то Мэнни Пакьяо был обычным филиппинским мальчиком из бедной семьи, но теперь он единственный в мире...
Чи экв я Барка    Играми редакция! Алай йис кьилиз акъатзава. Гьар са касди «за и йисуз вуч авуна, захъ гьихь­тин агалкьунар, гьихьтин та­тугайвилер хьана» лугьуз фикир-фагьумзава. Чна – кIел­дайбуру...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

ГъумручI - чIулав

Гьалгъун - хъел акатун

ДандакI - тумакь

Ерти - девлетлу

КиткитI - храдай алат

Кьанди - яваш

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ