Выпуск №: 1(338), январь, 2020     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Чи Кьулан вацI
АГАЛКЬУНРИН РЕКЬЕ Юбилей    Са шумуд югъ инлай вилик Азербайжандин тIвар-ван авай театрдин режиссер, республикадин халкьдин артист, Медениятдин ва Харусенятдин Университетдин профессор, Азербайжанда Камерадин...
ВИ ТIВАР ВУЧ Я? Редактордин гаф  Чи редакциядиз са   яшлу дишегьли атанвай. Салам гайидалай кьулухъ ада лагьана: – Зун Бакудин Мердакан хуьряй атанвайди я. Зи тIвар Къенидад я.    Садлагьана рикIи са гьихьтин...
ВИРИНИЗ СЕЙЛИ ТИР Редакциядиз чар    Играми редакция! Зун Санкт-Петербург шегьерда яшамиш жез гзаф йисар я. Жув Азербайжандин Къуба райондай я. Алатай асирдин 70-йисарин эхиррилай зун Ленинграддиз атанай ва ина кIвалахиз...
КТАБАР КIАНЗАВА Редакциядиз чар    Играми редакция! За Дербент шегьердин 3-нумрадин юкьван мектебда кIелзава. Зун кIвенкIвечи я ва гьавиляй гьуьрметдин доскадиз зи шикилни янва. За кIелзавай 3в - синифда лезги аялар гзаф ава....
БУДУЩАЯ ОПЕРНАЯ ДИВА Лезгияр вирина    Уже который год конец октября знаменуется для меня поездкой на финал Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, который проходит в концертном зале, носящем имя великого...
AĞULLAR Dağıstan xalqları    Bu azsaylı xalq tarixən Dağıstanda, Ağul dərə, Quşan dərə, Xupuq dərə və Keren dərə adlı dörd dərədə məskunlaşmışdır. Ağullar özlərini “ ağul şuy” və ya  “ağular” adlandırırlar.  Ləzgilər onlara “ağular”, tabasaranlar  “ruquşnar”,...
РАССКАЗ ОБ ИНТЕРЕСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ Известные лезгины    Все великие открытия пробивались с огромным трудом, часто делались в нищете и признавали их только после смерти учёных. К великому сожалению, сейчас немногое изменилось... Мы с мужем, два...
ЧИ ХУЬРЕРИН ТIВАРАР Чи хуьрер    (Эвел газетдин 2019-йисан 22-ноябрдин ва 25-декабрдин нумрайра)      Алимдивай ачухариз тахьанвай КIуфуба, Тагъаруба ва Уьзденуба ойконимар КцIар райондиз талукьбур я ва и хуьрер...
КЛИНИКЕ «САХХАТ» 20 ЛЕТ Юбилей    Недавно свой 20-летний юбилей справила уже давно завоевавшая доверие бакинцев клиника «Саххат». Примечательно, что добрая слава об этой клинике давно вышла за рамки республики. Она...
113 İL ƏVVƏL HƏZRƏDƏ NƏ BAŞ VERMİŞDİ? Тарихдин геле аваз    Çar dövründə Azərbaycan dilində çıxan mətbuat orqanlarının səhifələrində tez-tez adı çəkilən ləzgi kəndlərindən biri də Quba qəzasının Qusar nahiyəsinin Həzrə(Yargun) kəndidir. O, nahiyənin iri və ən fəal yaşayış məntəqələrindən biri idi. Arxiv sənədlərindən və...
KƏNDƏ QAYĞI LAZIMDIR Редакциядиз чар    Hörmətli redaksiya! Bizim yaşadığımız Xuluq kəndi Qusar rayonunun qədim yaşayış məskənlərindəndir. Şahdağın ətəyində yerləşən kəndimiz zümrüd meşələrlə əhatə olunub. Yaylaqları göz oxşayır. Kənddəki qədim qəbiristanlıqlar Qafqaz Albaniyası dövründən xəbər verir....
TANIŞ OLUN: MİRVARİ ƏLİMOVA Поэзия    Gənc qələm sahibi Mirvari Arif qızı Əlimova Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının kosmik texnika mühəndisliyi fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsidir. O, 2017-ci ildə Xudat şəhər 3 saylı orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib, yüksək balla ali məktəbə daxil olub. Çətin kişi sənətini...
КАГЬУЛ КЬУЬГЪУЬР Мах    Хьана хьанач са кьуьгъуьрдин хизан. И хизандин муг чими, хесетар къениди тир. Сада лагьай гаф муькуьдан туьтуьнай фидай. Ингье са кар авай хьи, хизандин чIехида кIвалахиз кагьулвалдай. ...
«ШАРАКIУНТI" ВУЧ Я? Квез чидани?    Чи эрадал къведалди 722-705 йисара II Саргон Ассириядин пачагь тирла ада маса чилер хьиз, Къафкъаздин чилерни кьунай. Адакай «III Ададнераридин (чи эрадал къведалди 813-812 йисар) ва II Саргонан...
QRIZLARA SOVQAT Yeni kitablar    Qrızlara və qrız dili ilə yaxından maraqlananlara xoş xəbər çatdırmaq istəyirik. Bakıda ilk dəfə “Qrızca-azərbaycanca-ingiliscə lüğət” nəşr olunmuşdur. Həmin kitabın təqdimatı bu yaxınlarda Xaçmaz Şəhər Tarix və Etnoqrafiya Muzeyində keçirilmişdir.   ...
ДЕНЬ ПОДАРКОВ Чи тавдин кIвал Недавно в редакции газеты «Самур» прошел «День подарков». Книгочеи получили в подарок авторские книги Седагет Керимовой, Музаффара Меликмамедова и Севды Азизрин с автографами. ...
"АБУМУСЛИМАН ТАРИХ" Квез чидани?    Лезгйрин къадим тарихрикай чирвилер гузвай чешмейрикай сад Х асирдиз талукь «Абумуслиман тарих» ктаб я. Абу Муслим РагъэкъечIдайпатан Къафкъаздиз са шумудра басрухар гайи машгьур...
ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ Добрые вести    В некоторых частях Индии многие будущие родители до сих пор говорят, что предпочли бы сына вместо дочери, но жители деревни Пиплантри, которая расположена в западном штате Раджастхан,...
ТУЬРК ТАРИХЧИЙРИ ЧАКАЙ КХЬЕНАЙ Чакай кхьенай ...    Са кьадар туьрк тарихчийри чпин эсерра лезгийрикай марагълу малуматар ганва. Эвлия Челебидин “Seyahetname, cilt 2” (İstanbul, 1896-1928), Агьмет Жевдет Пашадин “Tarih-i Cevdet” (İstanbul, 1891), Мет Иззетан...
ЧИ ИБАРАЯР "Самурдин мектеб" Вири илигиз цимил килигиз – масадан зегьметдалди кьил хуьн.   Гьер тIуьр гьарун – масад алцурарна къазанжи къачур кас.    Къавал накьв алачирди – садакайни са затIни чуьнуьхиз...
ИКI КХЬИМИР ИКI КХЬИХЬ "Самурдин мектеб" Хъелиз гун                              Хъелиз тун КьуьнчI                                    КьуьчI КьуртIу          ...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Вахчабан - яргъи, шуьвякь кас

Вилиган - вилин хад

Вирд - разивал

ГавучIнар - азаддиз кьуршахар кьун

Гадал - ЦIапан (къванер гадардай)

ГадкIун - дарбадагъ авун

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ