Выпуск №: 5(350), июль, 2021     Скачать в формате PDF
“Лезги газетдин” 100 йис я Юбилей     Чи халкьдин уьмуьрда зурба вакъиа кьиле физва. Дагъустандин гьукуматдин лезги газетдин 100 йис тамам жезва. Им руьгь кутадай чIехи тарих я! 100 йис я «Лезги газетди» чи чIал, меденият,...
Адан уьмуьр чешне я Юбилей     Вичин къилихар хьиз, уьмуьрдин рехъни яратмишунар гзафбуруз чешне тир, зурба эсерралди лезги эдебиятдик чIехи пай кутунвай Расим  Гьажи (Гьажиев Расим Гьажидин хва) 1941-йисан 10-июндиз...
Ханбутай бег Яргунви Чи къагьриманар (Эвел газетдин 2021-йисан 27-майдин  тилитда)      Лезгийрал йикьни-кьиникь лугьуз гьалтнавай генерал Ермолован кешкешар алудун патал жезмай кьван зарбдиз женг чIугуна, хайи чил...
Лезги генерал Чи кьегьалар     Россиядин Яракьлу Къуватра къуллугъзавай лезгийрихъ тIвар-ван авай, чIехи къуллугърал алай пешекарар гзаф ава. Абурукай сад 42 йиса аваз генералвилин чин къачур Хейирбеков Забит Сабиран...
Цавар Мах     Сад авай, сад авачир, дагъларин ценерив гвай  гъвечIи хуьре Цавар лугьудай са руш авай. Аялзамаз адан диде кьенай, бубади кьвед лагьай паб гъанай. Тахай диде гзаф залум дишегьли тир....
Дербентда мярекат Дагъустан     Алай йисан 17-июндиз Дагъустандин Дербент шегьердин Лезги театрдин майдандал лезги прессадин сад лагьай фестиваль кьиле фена. Республикадин талукь министерстводин куьмекдалди арадиз...
"Самурдин" 30 йис жезва Редакциядиз чар РЕХЪ КЪАЛУРЗАВА         Гьуьрметлу «Самур»! И йикъара за сайтинай газетдин эхиримжи нумраяр кIелна. На лугьумир, виликай къвезмай йисуз чи рикI алай «Самурдин» 30 йис жезва...
Зейнудин Батманов Чи къагьриманар     Дагъустан Республикадин Кьурагь райондин КIири хуьруьнэгьли Зейнудин Батманова Кьасумхуьруьн тамарихъ гелкъвезвай идарадин инспектор- виле кIвалахзавай. 2015-йисан майдин вацра адаз...
Радим Халикьов Чи къагьриманар     Гзаф йисара Россиядин сергьятар хуьдай кьушунда къуллугъ авур капитан Радим Халикьоваз адан урус дустари «Лезги лекь» лугьудай. Вучиз лагьайтIа сергьятар хуьнал гзаф уях тир ва...
Дань таланту Юбилей     15 июня в Гусаре состоялась торжественная церемония открытия инсталляции, посвященной аппарату Илизарова.      Событие было приурочено к 100-летнему юбилею гения ортопедии, профессора...
Творческий вечер Добрые вести     В Московском Доме национальностей состоялся творческий вечер Теяры Велиметовой – члена Международной академии русской словесности, Союза писателей России, лауреата международной...
Первая книга автора Добрые вести     В московском издательстве «Грифон» вышла в свет первая книга лезгинской поэтессы Тераны Оруджевой.      Это сборник стихотворений под названием «Не грусти, сердце»...
Сейли жеда Хъсан хабарар     Шуша Кьиблепатан Къафкъаздин туризмдин ва медениятдин меркездиз элкъведа. Шегьер туьхкIуьрайдалай кьулухъ вириниз Къафкъаздин жавагьир хьиз сейли жеда. И кар кьилиз акъудун патал Азербайжандин...
ЧIехи фонтан Хъсан хабарар     Дербентда Россиядин виридалайни чIехи фонтан эцигзава. Низами Генжевидин тIварунихъ галай паркуна 5000 м2 чка кьазвай и фонтандин эцигунар мукьвара кьилиз акъатда. Россиядин Сбербанкди...
МискIин эцигзава Хъсан хабарар     Пайгъамбар Исадин тIвар алай диндинни маарифдин меркездин чилерал Мегьамед пайгъамбардин тIвар алай мискIин эцигда. Ам Медина шегьерда авай мискIиндиз ухшарарда.  И кар миллионер ва...
Kasıblıq qorxusu İnam və iman     Uca Allah bu dünyada qullarını müxtəlif bəla və müsibətlərlə imtahan edir. Bu imtahanlardan biri də kasıbçılıqdır. Uca Allah buyurur: “Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbir edənlərə müjdə ver” (əl-Bəqərə,...
Aşıq nüsrətin son şeirləri Поэзия     Adlı-sanlı söz və saz ustası Aşıq Nüsrət həm Azərbaycanda, həm də Dağıstanda məşhur idi. Onun bir sıra şeirləri və mahnıları indi də xalqın dilindədir. Bu yaxınlarda Qusar rayonunun Bədişqala kəndində olarkən sənətkarın oğlu Çərkəz Mirzəbəyovun dilindən azərbaycanca iki şeir...
Sizə minnətdaram Redaksiyaya məktub     Hörmətli redaksiya! Gələn ilin yanvar ayında “Samur” qəzetinin oxucularla ilk görüşünün 30 ili tamam olacaq. Mən isə 27 ildir ki, ləzqi xalqının sevimli mətbu orqanının təəssübkeşi və təbliğatçısıyam. 1997-ci ildən, yaradıcılıqlarına hörmət bəslədiyim...
Elə yaşa ki... Yeni kitablar     Bu günlərdə “Zəngəzurda” çap evi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədağa Sərdarovun “Elə yaşa ki...” adlı hekayələr kitabını çapdan buraxmışdır. “Öz yolum...
Лезги дишегьлияр кIвенкIвечияр я Квез чидани?     Дагъустанда илимдал, гьукуматдин крарал, гьакIни социал уьмуьрдин чара-чара хилерал гьалтайла лезги дишегьлияр маса халкьарин дишегьлийрилай гзаф кIвенкIве ава. Чи вириниз сейли тир...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб" Дефисдикай менфят къачузвай дуьшуьшар       Кьве гьижадикай ибарат тир гафар тикрар хьана арадиз атанвай прилагательнияр, наречияр арада дефис аваз кхьида: цIийи-цIийи, кура-кура,...
Доброта спасет мир Добрые вести     Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур удостоился за добрые дела рыцарского звания: он собрал миллионы фунтов стерлингов для врачей, борющихся с коронавирусом. В рыцари 100-летнего...
Живая библиотека Добрые вести     В Дании есть библиотеки, где вы можете взять человека вместо книги, чтобы послушать его историю жизни в течение 30 минут. Цель – бороться с предрассудками. У каждого человека есть титулы:...
Оазисы в пустынях Спасём планету ДОБРЫЙ АРАБСКИЙ ПРИНЦ       Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд запустил в стране кампанию по борьбе с изменением климата.     Наследник престола...
Языки мира Языки мира     Латинский язык оказался гораздо более «живым», чем другие мертвые языки. Наряду с итальянским он является государственным языком в Ватикане. Во многих странах  богослужения...
О нас писали... Чакай кхьенай ...     Природа наградила всю страну (Кюру-ред.) отличными дарами плодородия: повсюду рассеяны рощи и прилески; мало число деревень, на сем пространстве лежащих, окруженным виноградными и плодовыми...
Чи бубайри лагьанай... "Самурдин мектеб" • Хайи чIалан тIеам масад я. • Чи чIала чи тарихар хвенва. • ЧIал квадарайдан ял атlуда. • ЧIал хвейида эл хуьда. • Рахардавай чIал жеда, эгъуьнир давай накьв. • ЧIал такlандаз...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Агъвар - тарар (гам храдай алатар)

Агьаг - 1) чIехи къаб; 2) куьшуь

Агьарар - сеперар

Агьат - тIач ргадай къаб

Ажижал-мажиж - гзаф душманар

АкIам - балкIандин кIвачин зигил

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ