Выпуск №: 11(258), ноябрь, 2012     Скачать в формате PDF
Худата поэзиядин няни Барка      Алай йисан 7-ноябрдиз Хачмаз райондин Худат шегьердин медениятдин кIвале чи тIвар-ван авай къелемэгьли Вакъиф Муьшкуьрвидин яратмишунриз талукьарнавай  поэзиядин няни  кьиле...
Унейзат Мейланова Известные лезгиноведы      В моей домашней библиотеке, среди множества книг с автографами, хранятся несколько  дорогих моему сердцу. Одной из них является книга  “Гюнейский диалект - основа лезгинского...
Чемпиондин мехъер Лезгияр вирина      Алай йисан 29-октябрдиз Дагъустандин Каспийск шегьерда азаддаказ кьуршахар кьунай Азербайжандин хкягъай командадик квай, 2012-йисан Лондондин  Олимпиадада къизилдин медаль къачур...
Са гаф лагь на кьезил жедай Поэзия      ТIвар-ван авай журналист ва шаир Мердали Жалилов лезги кIелдайбурун рикI алай къелемэгьли я. Мердали Абдулазизан хва Жалилов I943- йисан 25-майдиз Докъузпара райондин Миг-рагъ хуьре...
Gədəzeyxurda təntənə Хабарар Bu ilin oktyabrın 19-da gündüz saat 12-də Gədəzeyxur kəndinin mədəniyyət evinin  zalı ağzına kimi dolu idi.  Səhnəyə xalçalar döşənmiş, stolun üstünə qoyulan payız qızılgüllərinin ətri ətrafı bürümüşdü. Gözəl musiqi sədaları burada maraqlı bir tədbirin...
Cəsur kapitan Лезгияр вирина      Azərbaycanın adlı-sanlı gəmiçilərindən söz düşəndə Aəddin Şadiyevin də adını böyük hörmətlə çəkirlər. 30 il fasiləsiz olaraq gəmi kapitanı işləmək hər adamın hünəri deyil. Ömrünün yarısından çoxunu suların qoynunda keçirən,...
Келентер Келентерли Эпитафия      Азербайжандин ва Дагъустандин литературади вичин лайихлу векилрикай сад   квадарна. Залан начагъвиликай шаир Келентер Келентерлидин уьмуьр кьатI хьана.      Келентер...
Мурадагъа Мурадагъаев Эпитафия      Азербайжандин илимди ви-чин лайихлу векилрикай сад квадарна. Мурадагъа Мурадагъаеван уьмуьр яргъалди фейи залан начагъвиликай  кьатI хьана. 1935-йисуз КцIар райондин ЦIехуьл...
Шарвилидин суракьар Фольклор Вад йис хьанвай Шарвилидин буй-бухун, алакьунар, викIегьвал акурла, камаллу агъсакъал Чиракьура ам са хийирлу кардал машгъуларун патал яшлу чубан КIватIан гъилик кутада. Хуьре, вичиз вичин къуватдикай...
Палиндромар "Самурдин мектеб" Вири чlалара хьиз, лезги чlалани палиндромар ава. Чи чlала авай са кьадар палиндромар заз «Самур-дин» кlелчийрин виликни гъиз кlанзава. Эвелни-эвел палиндром терминдин мана-метлеб ачухин....
Имуча-муча... Фольклор Имуча-муча, Муч халича: Таран кукIвал – Элкъвей са кIвал, КIвалин къене- Агъзур аял. Имуча-муча, Муч халича: Идаз жагъиз, Адани хъваз, Муькуьд вичиз Ава дакIваз. Имуча-муча, Муч...
Гъуьлуьнни папан ихтилат - Беседа мужа с женой Ша, лезги чIалал рахан! - Я къари, Абдуллагьрин хизандиз чун илифариз кIанзава. - Жена, семья Абдуллаха зовет нас в гости.  - Жеч гьа! Мус? - Не может быть! И когда же? - Пака нянихъ. - Завтра вечером. - ЯтIа пакагьаз...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ