Выпуск №: 6(265), июнь, 2013     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Огъуз райондин Филифрин хуьр
Юбилей писателя-журналиста Барка     На днях в Азербайджанской Государственной Филармонии имени М. Магомаева был торжественно отмечен 60-летний юбилей известного писателя-журналиста Седагет Керимовой.    Мероприятие...
Чи аялар патал "Самурдин мектеб"     Аялар чи уьмуьрдин экв я, гележег я. Абур гьикьван сагъламдиз, гьикьван акьуллудиз ва чирвилер аваз чIехи хьайитIа , чи гележегни са гьакьван экуьди жеда.  Чна чи гележегдин даяхриз зегьмет...
Бадедин йикъарган Фольклор    Хачмаз райондин Ялама хуьре вичин 87 йис хьанвай Магьият бадеди зав  гьалдай фенвай са куьгьне дафтар вугана. Туракь вили рангунин жилд алай и яцIу дафтардин чарар девирди хъипи авунвайтIани,...
На подступах к победе Спорт    Вот уже 10 лет, как газета «Самур»,  в частности автор этих строк, следит за успехами спортсменки Фариды Азизовой. Эта боевая, волевая и целеустремленная  девчонка своим трудолюбием,...
Еще раз о нашем языке Редакциядиз чар    Находясь в родительском доме, среди своих, чувствуешь себя далеко от всякого рода проблем, с которыми сталкивается человек  в этом бренном мире. То ли оттого, что повзрослела и многое...
Hаputlаr Dağıstan xalqları    Iyirmi il əvvəl ulu öndər Hеydər Əliyеvin dеdiyi sözlər yаddаşımа həmişəlik həkk оlunub: “Biz Аzərbаycаn dеyəndə оnun sərvətini, оnun gözəl təbiətini nəzərdə tuturuq. Lаkin bütün bunlаrlа yаnаşı, rеspublikаnın ən bаşlıcа sərvətlərindən biri, bəlkə...
Bir əsən yeldi ömür Поэзия   Bilərsən   Sеvgim gül dəstəsi, qucаq-qucаqdı Sеvsəydin bаşınа sоvrulаcаqdı... Sənsə еlə bildin bir оyuncаqdı, Оynаdıb-оynаdıb аtа bilərsən.                  Sеvdаsız həyаtın şübhədə, şəkkdə, Səninçün...
Хиналугъ хуьре турвакь? SOS!!!    Къуба райондин дегь хуьрерикай тир Хиналугъ туристар вичихъ ялдай пипIерикай я. Хуьруьн акунри, адетри, хиналугъвийрин алакьунри иниз илифзавай ксар гьейранарда. Ингье гила хуьруьз илифун...
Бубадинни хтулдин ихтилат - Разговор деда и внука Ша, лезги чIалал рахан!  - Я хтул, вуна вуч ийизва? - Что делаешь, внучок?   - Дустуниз sms кхьизва. Им текстинин малумат я. - Пишу другу sms. Это текстовое сообщение такое.   - Заз ам вуч затI ятIа хъсандиз...
Квез чидани? "Самурдин мектеб" • Дуьньядин виридалайни къадим ктабхана чи эрадал къведалди III виш йисуз арадал гъайи Александриядин ктабхана я.   • Йигиндиз фидай поездрин, гьакIни абуруз кутугай ракьун рекьерин...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"    Гафар дуьз кхьин патал абурун формайра сесерин нубатар чир хьана кIанзава. ЧIала са гафунин кьилдин формайра сесер гагь садбур, гагь масадбур хьуниз нубатар лугьуда.    I. Ачух сесерин...
Şamama Фольклор Bir kənddə bir qoca ilə qarı yaşayırdı. Onların evində iki qız böyüyürdü. Qızlardan biri qarının, o biri qocanın idi. Qocanın qızı gözəlliyi, xoş xasiyyəti və zəhmətkeşliyi ilə seçilirdi. Qarının qızı isə dalaşqanlığı və tənbəlliyi ilə tanınırdı. Qarı doğma qızını daim...
Minnətdarliq Барка    60 illik yubileyimlə bağlı Azərbaycan və Dağıstan mətbuatında oçerk və məqalələrlə çıxış etmiş tanınmış alimlər, filologiya elmləri doktorları Vaqif Yusifli, Faida Qəniyeva, filologiya elmləri namizədləri Əziz Mirzəbəyov, Bəybala Ələsgərov, politoloq Xancan Qurbanova, məşhur yazıçı-jurnalistlər...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Айса - бахтуни тагъизвайди

Акач - дагъдин лиф

Жегь - кьушун

Къиндил - тармар

Лагавти - недай хъчарин сорт

Лацам - лацу хеб

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ