Выпуск №: 10(269), октябрь, 2013     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Къуба райондин Къириз хуьр
Президент хкяна Хабарар    Алай йисан 9-октябрдиз Азербайжанда кьиле фейи сечкийра халкьди мад гъилера Илгьам Гьейдаран хва Алиев президентвиле хкяна. МСК-ди ачухарай сескидин нетижайрай аквазвайвал, республикадин...
Къубада ичерин сувар Хабарар И мукьвара Азербайжандин кеферпатан иер шегьеррикай сад тир Къубада «Ичерин сувар» тIвар алаз гуьгьуьлар шадардай зурба са мярекат кьиле фена. Гьейдар Алиеван тIварунихъ галай  паркуна...
Ктабдиз икрамна Лезгияр вирина      Алай йисан сентябрдиз Бакуда кьиле фейи ктабдин ярмаркада сифте яз лезги ктабралди иштирак авур «Самур» газетдин кIвалахдарри гьа мярекатдиз атай кIелзавайбурувай къачур...
Гран при къачуна Лезгияр вирина     «Baltic Talents» тIвар гана гьар йисуз Эстониядин кьилин шегьер тир Таллиннда кьиле тухузвай музыкадин фестиваль и уьлкведин, гьакIни Балтик республикайрин агьалийрин рикI алай мярекат...
Аямдихъ глаз кам-камуна - В ногу со временем Ша, лезги чIалал рахан! Салам алейкум, мирес! Салам алейкум, кунак! Алейкум салам, чан жуванди! Алейкум салам, родной! Вун атуй, рагь атуй! Ви крар хъсан атуй! Добро пожаловать! Пусть удача улыбнется тебе! Вун...
Къуьрни аслан "Самурдин мектеб"     Дагъларин ценце экIя хьанвай къалин тама гзафни-гзаф ничхирри кьил хуьзвай. Абурун пачагь гьайбатлу са аслан тир. И асланди гишин хьайила вичин хурук акатай ничхиррикай гъуьрч ийиз...
Касбубадин хкетар "Самурдин мектеб" Садра Касбуба са мискьи къуншидиз мугьман фенай. Нисин хьанвай, амма суфрадал са затlни атанвачир. Эхирни кlвалин есиди лагьана: - Югъ няни хьанва, вун вач ксус, пакамахъ за ваз хъсан са верч чрада....
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб" ГАФАР ГЬИКI АРАДИЗ КЪВЕДА Лезги чIала цIийи гафар пуд жуьреда арадиз къведа: 1. Маналу паярин куьмекдалди (яни префикс, суффикс, инфикс акал хьана). Мес: надинж: префикс на - + дувул динж; чирвал:...
Диде "Самурдин мектеб" Заз чидачир  залан тирди ви парар, Чи дердияр вуна текдиз чIугвадай. Йисар финвай зун йиферихъ цIигел я, Са геренда вун ахварай аквадай. Вун чирагъ хьиз кудай чахъди датIана, Анжах залай...
Как беречь родной язык? Редакциядиз чар Язык народа - это его историческая память, воплощенная в слове. Тысяче-летняя духовная  культура,  жизнь  народа  своеобразно  и  неповторимо отражаются  в  языке.  Родной...
Sumağallı məktəbinin uğurları "Самурдин мектеб"      2012-2013-cü dərs ili də İsmayıllı rayonu Sumağallı kənd tam orta məktəbi üçün uğurla başa çatdı. Bu il məktəbi 11 nəfər məzun bitirdi. Mərkəzləşmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarını məzunlar müvəffəqiyyətlə verdilər. Xüsusən də riyaziyyat...
Yeni nəşr "Самурдин мектеб"     Bu yaxınlarda Bakının “Təknur” nəşriyyatında işıq üzü görmüş “Dağıstan xalqlarının nağılları” kitabı respublikamızın məktəbliləri üçün yeni dərs ilinin başlanğıcında yaxşı hədiyyə olmuşdur. Gözəl tərtibatı və nəfis nəşri ilə...
Двери твоего дома С верой в душе      Приходилось ли вам ссориться с соседями? Многим из нас приходилось, и не раз. Уживаться с людьми непросто. Видимо, именно поэтому в Исламе особо подчеркивается важность доброго...
Yetmiş illik həsrət Инсанар, кьисметар      22 il əvvəl jurnalist kimi Türkiyənin Kayseriye şəhərində keçirilmiş beynəlxalq folklor festivalında iştirak etdiyim zaman orada təsadüfən tanış olduğum Ləzgiyyə adlı qız mənə o vaxta qədər tanış olmadığım bir sıra həqiqətləri anlatdı. On minlərlə həmvətənimin Böyük...
Hikmət "Самурдин мектеб"      Peyğəmbər Həzrət loğman Hakimin üzüyünün qaşında belə yazılmışdı: “Yaxşılığı onu başa düşənə et. Belə ki, qurd ilə quzu arasında dostluq olmadığı kimi, yaxşı ilə pis arasında da dostluq ola bilməz. Mübahisə etməyi sevən həqarətə məruz qalar; pislik...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Карасти - къуьруь яракь

Каркун - къуьл хуьн патал хъен-чIикай раснавай куьшуь

Касис - инсан

Катул - къажгъан

Каши - гьайванрин сивин начагъвал

Каъ - чIехи буба

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ