Выпуск №: 1(272), январь, 2014     Скачать в формате PDF
"Самур" газетдин дустар "Самурдин мектеб" Исмаиллы райондин Сумагъаллы хуьруьн юкьван мектебдин муаллимар 
Жавагьиран манияр Харусенят       ЦIуд йис инлай вилик, Бакудин Жегьил Тамашачийрин Театрда кьиле фейи зи 50-йисан юбилейдин мярекатдал сегьнедиз зун манийралди тебрик ийиз Азербайжандин Милли Консерваториядин студентар...
Чи хуьруьн мехъерар Чи адетар      Заз   чи хуьруьн  - Къара Куьредин мехъерин  адетрикай  ихтилатиз  кIанзава. Са бязи кIвалера гададиз свас   кIвалин чIехибуру  аквадай. Са  бязи жаванри рушар  булахдал,...
Спасенные жизни Инсанар, кьисметар      Благотворительность это состояние души, она приходит с раскрытыми ладонями, а ее назначение - отдавать. Говорить о благотворительности очень непросто. С одной стороны, эта деятельность...
Чемпион мира Спорт      Яшар - студент третьего курса  математико-экономического факультета Енского Универ-ситета. Планирует  продолжить учебу в Англии.       В составе сборной Германии Яшар...
Чна квез эвер гузва SOS!!!       Играмибур! “Самур” Лезги Милли Меркездин орган тир “Самур” газет акъатиз 22 йис я. КIелдайбурун рикI алай газетдиз элкъвенвай “Самурди” чи милли кьетIенвилерни руьгьдин...
Банкь Мах       Хьана кьван, хьанач кьван, са хуьре са гъуьлни паб. Абурухъ пуд хва авай. Чlехибур тир Шадри-кlанни Рикlшадан гъиляй гьар са кар къведай. Гьар са кlвалах абуру рикl алаз, бегьемдаказ ийидай....
Бадединни хтулдин ихтилат - Беседа бабушки и внука Ша, лезги чIалал рахан! - Баде, зи свас ви рикlяй хьанани? - Бабушка, тебе понравилась моя невеста?   - Иер я, cа гафни авач. Хкягъиз алакьзава валай. - Прелесть, нет слов! Ты умеешь выбирать.   - Рикlивайни?...
Инкардай тIварциэвезар "Самурдин мектеб"      Касни, затIни, садни гафариз инкардай тIварцIиэвезар лугьуда. Абурукай жуьреба-жуьре крар инкар авун паталди менфят къачуда. Месела: Пакаман вахт тиртIани, хуьре касни авачир - вири...
Mürаciət еdən çох, tədbir görən yох SOS!!!      Sоn səkkiz ildə rеdаksiyаmızа dахil оlmuş охucu məktublаrı аrаsındа аnа dilində dərsliklərin çаtışmаzlığı ilə bаğlı mürаciətlər хüsusilə çохluq təşkil еdir. Həmin mürаciətləri nəzərə аlаrаq, bir nеçə məqаlədə Qubа, Qusаr, Хаçmаz,...
Вучиз рехне кутазва? Лезги чIалан месэлаяр       Алатай йисан эхирра "Лезги поэзиядин антология” тIвар гана "Алам" журналдин сериядай яз Бакуда чапдай акъуднавай и ктаб туь-кIуьрнавайди Вакъиф Муьшкуьрви я. Хъсан кардик...
Qəhrəmanlıq Инсанар, кьисметар      Qadin sədaqətinin  gözəl nümunəsi kimi tarixə düşmüş dekabrist xanımları yəqin yadınızdadır. 1825-ci ildə Sibirə sürgün olunmuş ərlərinin - rus zabitlərinin ardınca gedən bu zadəgan xanımları rus çarının ədalətsiz hökmünə öz etirazlarını belə...
Ləzgi ellərində Поэзия Mən ömrümdə görməmişdim ləzgilərin еlini, Durmamışdım uca, qarlı dağların dik başında. Şarabanla kеçməmişdim cоşğun çayın sеlini, Çapmamışdım at üstündə Şalbuz dağın döşündə.   Dün mənə bir qоca ləzgi bir hеkayət söylədi,...
О гневе С верой в душе       Создавая небеса и землю, Аллах установил закон, который записан и хранится над небесным троном: «Моя милость опережает Мой гнев». Аллах разделил Свою милость на сто частей, и...
Лезгийрин мисалар - Ləzgİ atalar sözlərİ "Самурдин мектеб" Дагъдизни далу кIанда. Dağ da arxa istər.   ВикIегь касдин хурук дагъларивайни акъвазиз жедач. Zirək adamın qarşısında dağlar da ram olar.   Нисинилай экъечIай ракъини чим гудач. Günortadan çıxan günəş...
ЦIийи ктаб Поэзия     И йикъара Седакъет Керимовадин 18-ктаб - «Квахьай йикъарган» кIелдайбурув агакьнава. Бакудин «Зердаби» чапханади басма авур, 464 чиникай туькIуьр хьанвай и ктабда автордин лезги...
İnsan həyatina bu qədər laqeydlik? Инсанар, кьисметар      Bakıda Babək prospekti ilə İ.Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidə iri gövdəli bir ağacın aşması nəticəsində oradan keçən Nərgiz Hacıyeva və onun 6 yaşlı oğlu həlak olmuşlar. Möcüzə nəticəsində qadının yanında olan qız övladı sağ qalmışdır.  ...
Təbrİk edirik! Барка       Azərbaycanın mətbuat yayımı sektoruna yeni ab-hava gətirmiş, vicdanlı fəaliyyəti ilə böyük hörmət qazanmış “Qaya” Mətbuat Yayımının 20 yaşı tamam olur. Dövri mətbuatın yayılmasında, onun geniş oxucu auditoriyasına çatdırılmasında böyük xidmətləri...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ