Выпуск №: 4(275), апрель, 2014     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Къебеле райондин Камарван хуьр
Мад са телеканал SOS!!!      И йикъара чи республикада мад са телеканал кардик кутада. A9AZ тIвар ганвай ада анжах илимдинни диндин программаяр къалурда. Телеканал вич Азербайжандиз Гьарун Ягья хьиз сейли тир Туьркиядин...
Ləzgi bülbülü Харусенят     Düriyyə Rəhimova vəfat etdi... Bu acı xəbər böyük sənətkarın saysız-hesabsız pərəstişkarlarını bərk sarsıtdı. Axı ləzgi musiqisi tarixində bütöv bir dövr idi Düriyyə. O, bir xalqın mədəniyyətini, incəsənətini, mənəviyyatını özündə təcəssüm etdirirdi....
Заридиз талукьарнавай няни Поэзия      Анфиса Гьашумова (Мухтарова) Дагъустан Республикадин Мегьа-рамдхуьруьн райондин ЦIийи-хуьр хуьруьн А.Исмаилован тIварунихъ галай юкьван мектебдин муаллим я. Вичин пешедал гзаф рикI...
Молодые надежды Лезгияр вирина     Лезгины – это народ, имеющий широкую географию расселения. Независимо от того в какие края вынуждены были переселиться лезгины, большинство из них пытаются по возможности сохранить...
Прощальное письмо Габриэля Гарсиа Маркеса Эпитафия Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, вероятно, я не сказал бы всего, что думаю; я бы больше думал о том, что говорю. Я бы ценил вещи не по...
Dövlət müşaviri ilə görüş Yeniliklər      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Kamal Mehdi oğlu Abdullayevin Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri təyin edilməsi xəbərini eşidəndə buna çoxları kimi biz də sevindik. Əvvəla,...
Dərbəndin baş alimi Məşhur ləzgilər      XII əsrin bəzi ərəb müəlliflərinin onu “Dərbəndin baş alimi” adlandırması təsadüfi deyil. 1040 - 1110 - cu illərdə yaşamış məşhur ləzgi tarixçisi Mammus ibn əl-Həsən əd-Dərbəndi əl-Ləzgiyə ilk dəfə haşimilər sarayında belə ad verilmişdi. Dərbənd hakiminin xahişi...
Tanış olun: Yaşar Öz Чи тавдин кIвал       “Samur” qəzetinin 22 illik tarixi ərzində redaksiya ilə dünyanın bir sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən Dağıstan və o cümlədən ləzgi diaspor təşkilatları arasında geniş əlaqələr yaradılmışdır. Biz vaxtaşırı olaraq həmin təşkilatların fəaliyyəti haqqında...
Бизнес-марафон–2014 Новости на все голоса      По инициативе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 2 февраля в Баку прошла пресс-конференция в рамках проекта «Бизнес- марафон 2014»....
Чи хуьрерин тарихдай Тарихдин геле аваз      Йисар алатунивай чи алимри лезги хакльдин тарихдиз талукь сад - садалай марагълу цIийи делилар винел акъудзава. Эхиримжи 55 йисан къене анжах Кьиблепатан Дагъустандай арабдалди кхьенвай...
Oxucularımızın yaradıcılığı Поэзия Qərib Hüseynov       Məhəbbət Dünyanın adicə qayğısı deyil, Bir qəlbin ötəri duyğusu deyil, Bir yorğun gözünün yuxusu deyil, - Nədirsə, çox uca hissdir məhəbbət!   Neçə tədbirlini edibdir naşı, Yükündən yüngüldür...
Oxucularımızın yaradıcılığı Поэзия Murad Sərkərov Аy һәyаtı sеvәn kәs!                                                                               Аy һәyаtı sеvәn...
Oxucularımızın yaradıcılığı Поэзия Aytəkin Babayeva Əgər olmasaydı Olmasa həyatda məhəbbət izi, İnsan sevərdimi dağı, dənizi? Olmasa həyatda məhəbbət izi, Xaliq qurardımı xilqətimizi?   Olmasa həyatda məhəbbət izi, Təbiət göyərib gül açardımı? Quşlar qanadlanıb mavi səmanın Əngin fəzasında...
Руфун жувалай агьуз я Мах     Тама авай кIанчİунихъ са сикI агалтнавай. Каш ацалтнавай адахъ кIвачел акъваздай аман кумачир. Вилерикай верчер, къуьрер карагиз, кьарай квахьнавай адан.      Са герендилай  сикl...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб" Омонимар      Са бязи чпихъ чара-чара манаяр авай гафар, сесерал гьалтайла, сад хьтинбур жеда. Месела: къеле-металл ва къеле-кIевирнавай чка, дарамат; шар-элкъвейди ва шар-гьашарат; зул-йисан...
Имуча-муча "Самурдин мектеб"  Йифиз-юкъуз са кIвачел. (Рак)  Вич чилик, чуру вилик.  (Турп)  Са къапина кьве яд.   (Кака)  КIаник пад гьуьл, винел пад цIай. (Лампа)  Йифиз-юкъуз сив ахъаз.  (КIвачин...
Чи бубайри лагьанай "Самурдин мектеб"  Жегьилвилин къадир чир хьухь.  Игьтият хуьн кьегьалвал я.  Ахпа жедай меслятдилай виликамаз жедай дяве хъсан я.  Сивиз тIапIар ягъа, кьил саламат амукьрай.  Гъам чIугуртIа,...
214 чар "Самурдин мектеб"      Чна «Самурдин мектеб» чин кардик кутуна 17 йис я. И чинихъ авсиятда редакциядиз гьар йисуз Азербайжандин ва Дагъустандин чара-чара районрайни шегьеррай вишералди чарар къвезва....
Меслят - Совет Ша, лезги чIалал рахан! - Заз вуна са меслят гана кlанзава. - Мне нужен твой совет.   - Гьихьтин? Куьмек гуз гьазур я зун. - Какой? Буду рад помочь.   - Зун кlвалахдихъ гелкъвезва,  ингье вуч кеспи хкядатlа...
ПичIекар хъинез хьанач Фольклор      Студент тирла зи са дуст (исятда ам ч1ехи къуллугъдал ала) хкведа Магьачкъаладай хуьруьз. Чпин кIвалин ракIариз дап1арар янаваз акурла ам халудин кьилив фида. Яргъал рекьяй хтай адаз...
«Сувар» готовится к концерту Харусенят       Лезгинский ансамбль песни и танца “Сувар» готовится к своему очередному концерту, который пройдет в начале лета в одном из концертных залов столицы Азербайджана. Любителей...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

ХапацI - геж гъавурда акьадайди

Давла - регьятдиз жагъанвай къазанжи

КIашал - вижесуз

КIер - угъраш

КIулаф - истисмар ийидай

Кьамкьах - кьама ялар авайди, фурс гвайди

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(357)
апрель, 2023

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ