Выпуск №: 8(279), август, 2014     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Дагъустан. Докъузпара.
Халкьдин манийрин фестиваль Этнография      Алай йисан 23-августдиз Дагъустан Республикадин  Докъузпара райондин меркез тир Усугъчайда чи халкьдин  манийрин фестиваль кьиле фена. Ам Кукваз Рчабан хатурдиз бахш авун дуьшуьшдин...
Буьркьуьдаз экв кIанзава SOS!!!       Са чIавуз вири Азербайжандиз сейли тир Ивановка хуьре гила тежер хьтин вакъиаяр кьиле физвалда. Никитинан тIварунихъ галай колхоздин са шумуд варз инлай вилик хкянавай цIийи седри...
Къалабулух акатна Лезги чIалан месэлаяр      «Самур» газетдин алатай нумрада (№ 7, 25.07.2014) «ЧIалав акатайвал эгечI тийин. Ам чIурзавайбурун вилик пад къан» кьил ганвай макъала ава.  И макъаладиз «Самур» газетдин...
Автор лезгинско-русского электронного словаря Лезги чIалан месэлаяр      Заур Агамов - автор и создатель электронного лезгинско-русского словаря. Речь идет о серьезном проекте. Это мобильные приложения для двух платформ - Android и iOS (для айфонов). Основная...
Гьина уьмуьр гьалун хъсан я? - Где лучше жить? Ша, лезги чIалал рахан! -  Куь хуьре инсандиз кьарай къведач хьи! Куьне гьикl эхзвайди я? Ша, вун шегьердиз куьч хьухь. Шегьерви хьун хъсан я. - Скучно у вас в деревне. Как вы терпите? Переезжай в город,  брат. Хорошо...
Используй свой шанс С верой в душе     Время — это наша жизнь. Эти дни и ночи, минуты и мгновения пролетают без остановки, упрямо приближая нас к предначертанному сроку. И мы не властны вернуть назад даже одно незаметное...
Milli ədavətə rəvac Тарихдин геле аваз        Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində milli və dini zəmində münaqişələrin qızışdığı bir vaxtda bəzi mətbuat orqanlarında xalqlar arasında nifaq salan, millətlərarası münasibətlərə xələl yetirən məqalələrin dərc olunması ictimaiyyətdə haqlı narazılıq doğurur. Bir sıra...
"Самур" газетдал рикI алайбур Редакциядиз чар       Керимхан Керимовни Темирхан Агъамирзеев КцIар райондин Пирал хуьруьн виридалайни кьуьзуь ксар я. “Самур” газетдал рикI алай Керимхан халудин 91, Темирхан халудин 80 яшар я. ...
Şərəfli ömür yolu Инсанар, кьисметар       Sizə həyatını çətin və şərəfli bir işə bağlamış Şahmurov Hacı Şahmur oğlu haqqında danışmaq istəyirəm. 1943-cü ildə Qəbələ rayonunun Qəmərvan kəndində anadan olmuş Hacı müəllim əmək fəaliyyətinə 1961-ci ildə Qəmərvan məktəbində uşaq birliyinin rəhbəri kimi başlamışdır. ...
Зи кIвалин багьа мугьман Редакциядиз чар     Играми «Самур» газетдин кIвалахдарар! Чи кIвализ чи Кьулан вацIун тIвар алай «Самур» газет илифиз 17 йис я. Зи уьмуьрдин юлдаш Ракъуятан адал акьван рикI алай хьи, зазни кIанарнай...
Виридан рикIяй я Редакциядиз чар      Играми редакция! За квез дуьшуьшдай кхьизвач. Ибур зи рикIин гьиссери мецел гъизвай гафар я. 22 йис я Азербайжанда лезги халкьдихъ вичин республикадин газет аваз. И йисара «Самур»...
Uğurlar diləyirik Редакциядиз чар    “Samur” qəzetinin səhifələrində ləzgi dil qrupuna daxil olan xalqlar, onların dili, adət-ənənələri, mədəniyyəti ilə bağlı maraqlı məqalələr dərc olunur. Oxucuların hüsn-rəğbətini qazanan belə yazılardan biri qəzetin 11(270) sayında işıq üzü görmüş “Qrızlar”...
İnsanlara ümid verirsiniz Редакциядиз чар      Hörmətli redaksiya! Mən “Samur”un daimi oxucusuyam. Özüm əslən bakılıyam, milliyyətcə azərbaycanlıyam. İqtisadçı işləmişəm, indi təqaüddəyəm. 17 ildən çoxdur ki, 2 qəzet yazdırıram: birini özüm alıram, o birini Dağıstanın Axtı şəhərindəki dostlarıma...
Чакай кхьенай Чакай кхьенай ...      Мублагьвилел гьалтайла, лезгийрихъ бегьерлу никIерни багълар ава. Абурун къуьл вириниз сейли я. Агьалийрин са паяр чуьлдин кIвалахрив машгъул я. Ина гьакIни малдарвал вилик фенва....
Тапрукь Мах     Хьана-хьанач Гарун тlвар алай са гада. Адахъ пуд стхани кьве вах авай. Гададин бубадини дидеди  йифди-югъди кlвалахдай, аялрини чlехибуруз куьмек гудай.      Гарун кlвалин гъвечlиди...
Чи разивал "Самурдин мектеб"      Вич КцIар райондин ЦIуру Худат Къазмайрин хуьряй тир «Самур» газетдал рикI алай, 20 йисуз ара датIана ам кхьизвай Полад Муьрветова чи ктабханадиз къиметлу са ктаб бахш авуна. Семен...
Мягькем ибараяр - Фразеологизмы "Самурдин мектеб" ЦIегь тIуьрдан кьилел цIай ала.  На воре шапка горит.   Нехир хкведач лугьуз югъ няни жедачни?  Наверно, давно пора.   Хипен хам алай жанавур.  Жадный, ненасытный человек....
Квез чидани? "Самурдин мектеб"     722-йисуз арабрин сердер Абу Убайд Жаррагьа лезгияр рам авун патал 60 агъзурдав агакьна кьве кьушун туькIуьрна. Ахцегьин патав кьиле фейи ягъ-ягъунра 7 агъзур кас гьелек хьана. Арабри Ахцегь...
Предсмертные слова знаменитых людей Новости на все голоса Граф Толстой последнее, что произнес на смертном одре: “Мне бы цыган услышать – и ничего больше не надо!” Композитор Эдвард Григ: “Ну что ж, если это неизбежно…” Павлов: “Академик...
Чеснок омолаживает Новости на все голоса     Древнеабхазские траволечебники советуют омолодиться с помощью чеснока.      Вот рецепт: 400г. тертого чеснока смешать с соком 24 лимонов, вылить в банку, завязать горлышко марлей. ...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

АтIар - чепер

АтIраган - – акьраб (вичик агъу квай гьашарат)

Дулдул - лув гузвай балкIан (махара)

Зирба - 14 килограмдин заланвал

КIепер - пахладин къабухар

Кере-мере - крчун пепе

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ