Выпуск №: 4(287), апрель, 2015     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Къуба шегьер
Фадлай хьана кIанзавайди тир SOS!!!      Мукьвара Россияда Милли месэлайрихъ галаз маш­­гъул жедай кьилди идара кардик кутада. Ада мил­ли рафтарвилерин рекьяй гьукуматдин сиясат кьи­ле тухуда. Гила уьлкведин гьар...
Волгоградда дидед чIал чирзава Лезгияр вирина      Волгоград шегьерда гзаф лезгияр яшамиш жезва. Дидед чIалаз икрамзавай, халкьдин адетар хуьз алахъзавай, элдин суварар санал къейдзавай чи ватанэгьлийрин эрзиман ина лезги чIалан...
Лезги чIал кIанарзава Поэзия      Са шумуд йис инлай вилик Дагъустандин Гьукуматдин Универ­ситетдин Бакудин филиалдин Дагъус­тандин филологиядин факультет агалкьунралди акьалтIарна Къебеле райондин ЦIийи Дызахлы...
Розадин мурад Харусенят      Алатай йисан гатуз Да­гъустан Республикадин Усугъчай районда кьиле фейи лезги манидин фестивалда сегьнедиз экъечIай са бязи маничийрикайни абуру лагьай манийрикай фад-фад веревирдер...
Сихилдин тар - Фамильное древо Ша, лезги чIалал рахан! - Къецихъ акъатай къай аку тIун. На лугьуди, апрелдин йикъар туш, январдин цIиг я. - Ты посмотри, какой мороз на улице. Как будто и не апрель вовсе, а середина января.   - Кlевира дакlарар, къари....
Лезги магьлеяр Квез чидани?      Дегь чIавара чи халкьдин векилар Лезгистанда хьиз, маса уьлквейрани яшамиш хьанай. Гьавиляй абуру анра кьилди магьлеяр ва хуьрерни арадал гъанай.      Лезги магьлейрикай...
ЦIийи эсер Харусенят       Руслан Рамазанов 1948-йисан 5-декабрдиз Дагъустан Респуб­ликадин Ахцегь районда дидедиз хьана. Ина юкьван мектеб акьалтIарна Бакудин гьуьлерин мектебда кIелай ада гуьгъуьнлай Одессадин...
Свас хкяна Мах      Хьана-хьанач са хан. Вич кьуьзуь хьайила, мал-девлетдиз иесивал хъи­жезмачир ада хциз лагьана:      – Чан хва, зун кьуьузуь хьанва, са кIвач сура ава. Чан аламаз ви мехъер...
ТIебиатдин гуьмбет Квез чидани?      Дагъустан Республикадин Агъа СтIал хуьре авай и шабалтдин тарцихъ 820 яш ава. Адан пунан гьяркьуьвал 8 метрни 20 см  я. И тIебиатдин гуьмбетдин тIвар Яру ктабда гьатнава. 
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      Ктабри гьеле дегь девирра инсанрин уьмуьрда чIехи роль къугъванай. Фарс пачагьрикай садахъ девейрал алай ктабхана авай. И ктабханада 117 агъзур ктаб кIватIнавай.      1500-йисуз...
Элкъведай тIварцIиэвезар "Самурдин мектеб"      Жув, вич, чеб тIварцIиэвезриз элкъведайбур лугьуда. И тIварцIиэвезар предметри ийизвай крар, я предметар чеб паталди тирди къейд ийидайла, са гьерекатдин таъсирдик а гьерекат кьиле...
Санал кIелнай Редакциядиз чар       Играми редакция! Алатай асирдин 70-йисара Гуржистандин Маариф музейда Уьзейир Гьажибегован хсуси дело хуьзвай. Гьана авай са документда къалурнавайвал, 1900-1901-йисара Гори семи­нария­дин...
Örnək Чешне къачу!      Bu il mayın 9-da bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət Bö­yük Vətən müharibəsində sovet xalqının alman faşizmi üzə­rində çaldığı Böyük Qələbənin 70 illiyini təntənə ilə qeyd edəcək.       Böyük qəhrəmanlıqlar, misilsiz...
Vətəndən vətənə Чи тавдин кIвал      “Samur”un yaxın dostu, türkiyəli filoloq, məmləkətində türk dili və ədəbiyyatı dərs­lik­lərinin mü­əlliflərindən biri kimi ta­nınan Abdulla Qubalı 1952-ci ildə Qars şəhərində doğulub. Ərzurum şə­­h­ə­­rin­dəki Atatürk universitetinin...
Böyük İstedad sahibi Тарихдин геле аваз      Ötən əsrin 30-cu illərində Dağıstan Respublikasına rəhbərlik etmiş görkəmli dövlət xadimi Najmudin Samurski onun haqqında demişdi: “Aliskender Alqadarski xalqa böyük sədaqəti və məhəbbəti ilə seçilən, onun xoşbəxt gələcəyi naminə mübarizənin önündə...
Yəhudi dilinin təəssübkeşi Чи тавдин кIвал      Amerikada fəaliyyət göstərən “ABŞ-ın qafqazlı yəhudiləri” mədəniyyət mər­kəzinin rəhbəri, dünya yəhudilərinin ana dilinin təəssübkeşi kimi tanıdıqları Yakov Abramov bu yaxınlarda redaksi­yamızın qonağı olmuşdur. Onu Bakı­dakı ləzgi dostları İsa Bəhərçinov...
115-ci ad günü Новости на все голоса        Bu yaxınlarda mən Oguz rayonunun Astraxanovka kəndinin sakini, Azərbaycanın ən qocaman sakinlərindən biri olan Zeynəb nənəyə baş çəkməyə getmişdim.      Sözün düzü, 115 yaşında bir nənəni şəkildə gördüyünüz kimi gümrah təsəvvür...
Рабари Народы мира       Почти тысячу лет рабари бродили по пустыням и равнинам западной Индии. Считается, что это племя со своеобразными персидскими чертами лица мигрировало из Иранского нагорья более...
В погоне за мечтой Инсанар, кьисметар       Красота бывает разная: яр­кая, скромная, вызывающая, томная, ослепительная, за­г­а­до­чная, упоительная…  Даже злая бы­­вает. Ка­залось бы, красивое лицо, идеальные...
Вышло в свет новое издание ЦIийи ктабар       «Седагет Керимова. Библиография». Так называется новое изящное издание Азер­байджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде. Книга, состоящая из 328 страниц, посвящена...
Asimə kömək edək! SOS!!!         Şəkildə gördü­yü­nüz uşa­ğın hə­yatı təhlükə­dədir. Onun sol böyrəyi çür­üyüb, sağ böy­rəyində əmə­­li­y­yat ap­arılmasa, onu xi­las etmək müm­kün olmayacaq. Qusar ra­yonunun...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ