Выпуск №: 7(290), август, 2015     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар райондин Уьнуьгърин кIам
“Шарвили” эпосдин сувар Харусенят      Лезги халкьди гьар йисуз къейд ийиз­вай “Шарвили” эпосдин сувар алай йисузни гурлудаказ кьиле фена. Дагъустандин Ахцегь шегьерда туxвай мярекатдал агъзурралди инсанри халкьдин...
Чи барка Барка      И йикъара лезги халкьдин кьегьал хва Имам Яралиев кьиле аваз Ахцегь шегьерда кьиле фейи «Шарвили» эпосдин сувар генани гурлуди хьана. Агъзурралди инсанри иштирак авур суварихъ...
Mənim qələm dostum Барка      Tanınmış yazıçı, publisist və şair Flora Xəlilzadə Zəngəzur mahalının Sisian rayonunun Urud kəndində anadan olub. Rayonun Vağədi kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra ADU-nun jurnalistika fakül­təsinə daxil olub və 1977-ci ildə oranı bitirib. "Azərbaycan tə­biəti" jurnalında,...
Фестиваль кьилиз акъатна Харусенят      Ахцегьа «Самур» жегьилрин ял ягъунин комплексда кьиле фейи «Лезги сес» фестивалди уфтан хьайибур хкяна. Да­гъустандин лайихлу муаллим Магьмуд Абдулкеримован тIварунихъ...
Абдулкерим эфенди Тарихдин геле аваз      1747-йисан гатфар алукьай сифте йикъара Дербентдин майдандал виридан вилик кудна кIанзавай кьве жегьил садлагьана юхдиз акъатна. КIеледай майдандал гъизвай рекье балкIанрал алай яхцIур...
Им вучтин адет я? SOS!!!      Играми редакция! Зун асулдай къубави я, амма шумуд йисар я Урусатда яшамиш жез. Адет тирвал, цIинин гатуз зун жуван хайибурал кьил чIугваз хтанвай. Дустуни вичиз Дигагьдал мехъерик...
Чи философрикай кхьенва Редакциядиз чар      Играми редакция! Са шумуд йис инлай вилик Къубада юкьван мектебда кIелдайла «Самур» газетдиз закай макъала акъатнай. Гьа макъалада заз са шумуд чIал чизва лагьана кхьенай. Гьакъикъатдани...
Квахьна чи гъилевай дегь чIаван хатIар... Поэзия                                 ЯШ ХЬАЙИ ЧIАВУЗ   Жув жегьил-жаван тир, къайгъусуз вахтар, Гьар гьинихъ фейитIан ахъа тир...
Шикилрин гафалаг ЦIийи ктабар      Икьван гагьди туьквенра аялар патал анжах кьвед, пуд ва кьуд чIалал гафар чирзавай ктабрал дуьшуьш жезвай. И мукьвара «Şərq-Qərb» ASC чапханади «6 чIалал шикилрин гафалаг» тIвар...
Аваз хьурай! Редакциядиз чар      Гьар гъилера «Самур» газет къачурла заз дуьньяяр бахш авур хьиз жеда. Ада чаз чи тарихар, куьгьне адетар чирзава. «Самур» халкь патал лезги чIалан мектебдиз элкъвенва. И...
КIан я заз Поэзия КIан я заз рагъ хьана нур гун чилериз, КIан я заз акьул гун пичIи кьилериз, Темен гун акьуллу веледар авай Дидейрин, бубайрин чими гъилериз.   КIан я заз къвал хьана чикIин никIериз, ...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      Лезгийрин ашукьрин поэзиядихъ агъзур йисарин тарихар ава.Чи эрадал къведалди V в.й. яшамиш хьайи Ивига т1вар алай лезги мазан (ашукь) вири Къафкъаздиз сейли хьанай. 1797-йисуз Шиллера...
Цам Мах       Ярия вилерал хъиченвай ракъи­нин нурари  ахварай авудна. Кlанз-та­кlанз меселай къарагъна ахъа дакlардив агатна. Адан япарихъ зуьрнедин ван галукьна. Зуьрнечиди са нин ятlани...
Чи гафар "Самурдин мектеб" КIи        «КIидиз» чи чIала тIачин гъуьрни лугьуда. Ихьтин гъуьр авун паталди къуьл чуьхвена, са кьадар вахтунда ам экъечIдай шартIар арадал гъана, ахпа кьурурна регъведай. ЭкъечIдайла...
ЧIаларин мукьвавал "Самурдин мектеб"      КIелзавайбуруз лезги ва авар чIаларин арада гьихьтин мукьвавал аватIа чириз кIанзава. Авайвал лугьун хьи, къадим лезги чIалан тек са лезги хизандик акатзавай табасаран, цIахур, агъул,...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Лезги чIала манадин жигьетдай жуьреба-жуьре ибараяр жеда. Абурукай садаз, лишандин ибарайриз килигин.      Гзаф дуьшуьшра лезги чIалан ибарайра авай табий ва кьилин гафар...
Söz şərraflarımız Поэзия      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əla­qə­lərinin möhkəm dayaqlara söy­kən­miş zəngin tarixi əsrlərin də­rin­liklərinə gedib çıxır. Klassik ləz­gi poeziyasını araşdırmış əksər tədqi­qatçıların qeyd etdikləri kimi, söz us­tadlarımız hələ qədim...
Ləzgilər haqqında yeni nəşr ЦIийи ктабар      Azərbaycanda 2004-cü ildən etibarən fəaliyyət göstərən “Üfüq-S” təşkilatı res­publikamızın müxtəlif dil­lərdə danışan xalqlarının ictimai təş­kilatları, ayrı-ayrı icmaları ilə əmək­daşlıq edir. Həmin xalqların zəngin mədəni irsinin, o cümlədən...
Daha bir uğur Редакциядиз чар      “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabı çapdan çıxanda redaksiyamıza ilk zəng çalanlardan  biri bacarıqlı qələm sahibi, veteran jurnalist Elza Muradağayeva oldu. Onun təbriki, kitab müəlliflərinin zəhmətinə verdiyi yüksək qiymət bizi riqqətə gətirdi. Amma...
Сплав на плоту Лезгияр вирина      В июле известные врачи из Азербайджана, кусарцы  Ни­зами Рустамов и Чингиз Аб­дуллаев, хачмазец Рафик Ма­датов и бакинец Рафик Ханки­шиев, совершили путешествие в Волгог­радскую...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Геллегь - суьруь

Зебердас - къуватлу

Икана - гзафни-гзаф

КIацI - тоннель

КIурташ - кесиб

Кулур - чепелукьар кьадай тур

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ