Выпуск №: 10(293), ноябрь, 2015     Скачать в формате PDF
Чи тамарин дигай бере И чил хайи диге я
Террордиз ваъ! SOS!!!      Алай йисан 14-ноябрдин йифиз Франциядин кьилин шегьер тир Парижда кьиле фейи террордин вакъиайри вири дуьнья къарсурна. Кьвед лагьай дуьньядин дяведилай кьулухъ Франциядин кьилел...
Кьве веси Инсанар, кьисметар      Садра зун гзаф багьалу каретада ацукьна жуван Мердаканда авай кIвализ физвай. Крар хъсан яз зи кефини къумбар тир. Садлагьана заз каретадин дакIардай Ахунд Абутураб агъа вичин цIуру...
Жив такур гъед Мах      Хьана­-хьанач са гъвечIи къуьр. КIваляй катун адан адет хьанвай. Диде къуьр вичин шараг жагъуриз, там тирвал къекъвез жедай. Гьикьван "яргъариз фимир, ничхирри неда вун" лагьайтIани,...
Проголосуем за «ЛезгиЯр» Лезгияр вирина      Интернет-издание «ЛезгиЯр» по­пал в список лауреатов Всерос­сийс­кого конкурса «СМИротворец».       Интернет-голосование на конкурсе «СМИ­рот­ворец»...
Зун дагъдивай къакъудмир Поэзия      Вичин тIвар кIелдайбуруз фадлай таниш тир къелемэгьли Гьасан Хасиев 1952-йисуз КцIар райондин Зинданмуругърин хуьре дидедиз хьана. Азербайжандин Хуьруьн Майишатдин ва Журналист Сеняткарвилин...
Əmirəli Tihircalvi Поэзия             Zuxul çayının yaxasında, dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəkdə yerləşən Tahircal (ləzgicə Tihircal) Qusar rayonunun qədim kəndlərindəndir. Arxeoloqlar onun 4-5 min illik tarixə malik olduğunu göstərirlər.      Maddi-mədəniyyət abidələri...
Абдулкерим эфенди Тарихдин геле аваз      (Эвел газетдин 2015-йисан 29-ав­густдин, 24-сентябрдин ва 24-сентябрдин тилитра)        Ханлух чапхунчийрикай хуьн патал вири патарихъай алахъунар авуна кIанзавай. Вучиз лагьайтIа...
Вернуть правду народу о его истории Тарихдин геле аваз      Однажды во время беседы я спросил у известного лезгинского востоковеда, профессора, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан...
КIвализ иесивал авуна кIанда - Нужно взяться за дом Ша, лезги чIалал рахан!        - ­Гена чун хтайди! Кlвал лап виляй­-гъиляй вегьенва чна.      - Как хорошо, что мы приехали! Очень уж запустили мы дом. ­       - Ина са гьафтеда авуна куьтя­гьиз...
МискIалар "Самурдин мектеб"   Чан къведа чпел, Къвайила живер. Дагъларай катдай КIарасдин шивер.   Сас акъатайла, Къведай туш иви. Векьни сам кIватIда, КIвалахиз сиви.   Спелар акваз, Иеси такваз....
Şərəfli əmək yolu Барка      Onun keçdiyi şərəfli əmək yolu, xeyirxah əməlləri çoxlarına örnək ola bilər. Respubli­kamızın nüfuzlu ziyalılarından və bacarıqlı rəhbər işçilərindən biri kimi ta­nınmış İmran Rzayev 32 il­dir ki, “Azər­b­­kollektiv Təsərrüfatlararası...
ЧIал хуьзвай хъсан кIалуб Редакциядиз чар      Играми редакция! Заз чи тIвар-ван авай кьве къелемэгьлиди – Седакъет Керимовади ва Муьзеффер Меликмамедова алай йисуз «Азербайжан» чапханада чапдай акъуднавай «Лезги...
Фагьумиз тазва Редакциядиз чар      «Самур» газетдин 24-сентябрдиз акъатнавай тилитда «Лезги чIал гьикI хуьн?» тIвар алаз жегьилри элкъвей столдихъ авур веревирдрикай ганвай материал зи рикIяй хьана. Ана къарагъарнавай...
Жуввал Редакциядиз чар      Жуввал хуьн гьар са халкьдин кьилин везифа я, гьакIни лезгийрин. Алай аямда чи виридалайни чIехи везифа лагьайтIа, чIал хуьн я. Хуш ата­на заз «Са­мур­­дин» «Лезги чIал...
Хайиди хьиз Редакциядиз чар      «Самур» газетдин 24-сентябрдин тилитда редакцияда жегьилрихъ галаз санал кьиле фейи элкъвей столдихъ хьайи ихтилатар ганва. Авайвал лагьайтIа гзаф хвеши хьана заз. «Лезги...
Böyük xəzinə ЦIийи ктабар      Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvi, “Araz” və “Qızıl qə­ləm” müka­fatları laureatı Şixəmməd Seyid­məmmədov 20-dən çox kitabın müəllifidir. Bütün ruhu və mənəvi dünyası ilə pedaqoji işə və tədqiqatçılığa...
Основатели Европы Новости на все голоса      Изучив ос­­тан­ки лю­дей из грузинской пе­ще­ры Са­цурб­лия (поздний па­ле­олит, около 13 ты­сяч лет на­зад), ученые об­на­ружили четвертый, ранее неизвестный...
Лезгинские пословицы Фольклор Авачир чан азраилдизни жагъидач.  Несуществующую душу и Азраиль не найдет.   Агъдин са кьил лацу, са кьил чlулав жедач. У бязи одна сторона белой, другая черной не бывает.   ...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Гуькьун - ван тавуна ацукьун

ГьерцIи - гьер хьтин

ИкIвилер - ихьтин гьалар

Ишер - биж кас

ЙицI - пис ният

КIараж - пехъи

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ