Выпуск №: 2(296), март, 2016     Скачать в формате PDF
Юбилей къейд ийида Харусенят      Вичин суракьар вири дуьньядиз чкIанвай, чи меденият, ацукьун-къарагъун, адетар кIанивилелди теблигъзавай “Сувар” Лезги Манийринни Кьуьлерин Ансамбль къе вири халкьдин рикI алай...
Хайи чIалаз икрамзава "Самурдин мектеб"      РикI алай кардал чан эцигдай ксар халисан кьегьалар я. Ихьтин кьегьал инсанрикай садан суракь за Дербентда къачуна. Адахъ галаз зун «Самур» газетдин дуст, чи зарийрин цIудралди...
Уфтан хьана "Самурдин мектеб"      И йикъара Дагъустан Республикадин Кьурагь райондин 1-нумрадин юкьван мектебда чкадин чирвилерин идарадин информациядинни методикадин меркездин регьбервилик кваз Дагъустандин...
Кусары - столица фольклора Фольклор      11 марта в Баку, в актовом зале Музейного центра состоялась презентация по случаю избрания города Кусары «Столицей фольклора Азербайджана». Перед началом мероприятия студенты...
Кьегьал кавха Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2016-йисан 28-январдин тилитда)   Попован кьушун        Дагъустандай Григорий Попов кьиле аваз большевикрин кьушун къвезва лагьайла, Гьажи Шейдади душмандин къастар...
Тепегуьз кьейи кьиса Фольклор      Бакудин Мультикультурализмдин Меркезди «Китаби-Деде Къоркъуд» дастандин немец чIалаз элкъуьрнавай сад лагьай вариант чап хьунин 200-йис къейд авунихъ авсиятда 26 чIалал, гьакIни...
Гьакъикъатдиз элкъвей мурад Инсанар, кьисметар      Алатай йисан гатуз вич Америкадай тир зи дуст руш Элизабета завай жузунай: - «Роза, эгер за ваз Америкадиз эвер гайитIа, вавай къвез женни?» За фикирни тавуна гьасятда жаваб ганай:...
Мирзали рустамов Эпитафия      Лезги эдебиятда лайихлу чка кьунвай, комедия жанр виликди тухвай чи сейли къелем­эгьли Мирзали Рустамован тIвар кIелдайбуруз хъсандиз чида. Вичин эсерра шумудни са рикIел аламукьдай...
Дерт квахьна Мах      Пипин тарцин хъалхъамда чап­расди вичиз муг раснавай. Муг фирягьди, рикIиз чимиди хьанвай. «Ихьтин муг и тама садахъни авач!» ­ лугьуз фурс акатнавай чапрасдик. Мукан чиле...
Гафарин мана-метлеб "Самурдин мектеб"      Гафар сесерин кIва­тIал я. Амма гаф хьунухь патал сесерин кIватIалдихъ а чIалалди рахазвайбуру тайин тир мана-метлеб гилигун лазим я. Анжах гьа чIавуз а сесерикай гаф арадиз къведа....
Багъ гуьнгуьна хутан - Привести сад в порядок Ша, лезги чIалал рахан!      -­ Къунши, экуьн хийирар!      - Сосед, доброе утро!        - Агъбат хийир!      - И тебе доброго!        - Вун мус хтана? Экуьн яралай вуна багъда...
Azərbaycan xalqlarının dillərində Поэзия      Fevralın 9-da M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Multi­kultu­ralizm Azərbaycanın həyat tərzidir” adlı kitab sərgisinin təntənəli açılışı olmuşdur. Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Aslan Cəfərov,...
Ömrün müdrikilik çağında ЦIийи ктабар       Bu günlərdə ömrünün müdriklik çağını yaşayan tanınmış ziyalı, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Məmmədağa Sərdarovun anadan olmasının 75 illik...
Ləzgilər haqqında Поэзия      Türkiyənin “Dağıstan dostluk dernegi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən il nəşr olunmuş 3-4-cü saylarında çoxdan bu ölkədə yaşayan qrızlı Abdulla Qubalının türk dilində “Ləzgilər” adlı məqaləsi oxuculara çatdırılmışdır....
Ləzgi kəndi Sumağallı Чи хуьрер      Sumağallı İsmayıllı rayonunun qədim ləzgi kəndlərindən biridir. Onun tarixi erkən  tunc dövrünə, yəni bizim eradan əvvəl  IV minilliyin ortalarına gedib çıxır. Bunu təsdiqləyən faktlar və eksponatlar Su­mağallı kənd tam orta məktəbində fəa­liyyət göstərən...
Bahar bayramına həsr olunub ЦIийи ктабар      “Azərbaycan - elmi iş” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının ötən il işıq üzü görmüş 38-ci sayı xüsusi buraxılış kimi ləzgilərin qədim və ən gür bayramı sayılan Yaran suvar (Bahar bayramına) və bu bayramla bağlı zəngin folklor materialları toplamış, 2009-cu...
Книга об ансамбле ЦIийи ктабар      В издательстве «Азербай­джан» города Ба­ку вышла в свет очередная книга Седагет Керимовой под названием «Сувар».       Она пос­в­щена 20-лет­ней деятельнос­ти...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Бати - фагьум авачир

Батур - гьайван

Бац - бугъа

Бекме - пад алатай

БитIи - лап куьлуь

Гавда - са низ ятIани къуллугъ­за­­­вайди

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ