Выпуск №: 1(317), январь, 2018     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я
Дидед чIалахъ гьикI гелкъвен? Лезги чIалан месэлаяр      Чи халкьдин вилик-кьилик квай­­бурухъ, иллаки къелем­эгь­­­лий­рихъ­ни лезги чIалан пеше­кар­рихъ къалабулух ку­таз­вай крарикай сад эхиримжи йисара ди­дед...
Жегьил алимдин агалкьунар Чешне къачу!      Гьар са муаллимдин  кьилин винизвал ада тарс гайи же­гьил­ри чпин уьмуьрда къазанмишай агалкьунар я. Абур хуьруьз, ра­­йондиз, республикадиз лайихлу ин­са­нар, хъсан...
Гьамзат ЦIадасади СтIал Сулейманаз бахшай эсерар Поэзия      ХХ виш йисарин Гомер хьиз вири дуьньядиз сейли хьайи Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманахъ къелемдин дустар гзаф авай. Лезги эдебиятдин зурба векилди рикIин сидкьидай са жерге...
O qəmli sevinc Чи сейлибур      Bir neçə gün əvvəl görkəmli bəstəkar Elza İbrahimovanın anadan olmasının növbəti ildönümü idi. Onun əziz xatirəsi anılan bu günlərdə əlimə 26 il əvvəl yazılmış bir məqaləm keçdi. Böyük sənətkarla tanışlığım həmin məqalə ilə bağlıdır....
Табасаранвияр чи чIала хвена Лезги чIалан месэлаяр      Машгьур эт­ног­раф Л.Лав­рова вичин «Къаф­­­­къаздин эт­ног­ра­­фия» (Ле­нин­град, 1982) ктабда, тарихчи М.М.Ихилова «Лезги дес­­тедин   халкьар»...
ЦIийи экспонатар гъида Харусенят      2009-йисуз лезги халкьдин кьегьал хва Имам Яралиева СтIал Сулейманан райондин Алкьвадар хуьре вичин такьат­ралди эцигна кардик кутунвай Алкьвадар Гьасанан музей Дагъустан  ...
Пуд дуст Мах      Гад алукьнавай. Гьайванри, пепейри, нуькIери чпиз рагъ гузвай. Тараризни гзаф хвешизвай.  Ракъинихъ абурун пешер къап къацу жезвай.      Цавун юкьни-юкьвал  Ракъини вичиз...
Дамах кутазва Чешне къачу!      ТIвар-ван авай шаир Нуреддин Шерифован руш тир Алия Абасовади 1963-йисуз Азербайжандин Гьуку­матдин Университетдин тарихдин фа­культет акьалтIарна КцIарин урус мектебда тарсар...
Etnik düşmənçilik Тарихдин геле аваз      Bu il erməni daşnaklarının və bolşeviklərin 1918-ci ildə Quba qəzasında törətdikləri qırğınların 100 ili tamam olur. Həmin soyqırımın ilk tədqiqatçılarından olan redaksiyamızın əməkdaşı Müzəffər Məlikməmmədov bu məsələ ilə bağlı uzun illər axtarışlar aparmış, respublika...
Qəhrəmanlıq salnaməsi ЦIийи ктабар      1952-ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində həyata göz açmış, əslən Quba qrızlarından olan Abdulla Qubalı ləzgi xalqının tarixini, dilini, mədəniyyətini və adət-ənənələrini yaxından təbliğ edən, bu sahədə axtarışlar aparan qələm sahiblərindəndir. O, yazıçı Sədaqət Kərimovanın...
Jurnalın yeni sayı Чир-течир      Türkiyənin “Dağıstan Dostluq Dərnəyi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən ilin son sayı işıq üzü görüb. Burada verilmiş materialların əksəriyyəti Dağıstana və Azərbaycana həsr edilib.      Jurnalda İmam Şamilin naibi Hacı...
Qusar nahiyəsi 1917-1919-cu illərdə Тарихдин геле аваз      Ötən əsrin əvvəllərində, 1917-1919-cu illərdə Quba qə­zasında baş vermiş hadisələrdə Qusar nahiyəsinin əhalisi fəal iştirak etmiş, ictimai haqsız­lıqlara, mövcud quruluşa, erməni daşnaklarına və bolşeviklərə qarşı ardıcıl mübarizə aparmışdır. Bunu həmin dövrdə...
С Дагестанским колоритом Харусенят      Кто за совместный прос­мотр фильма, как в старые добрые времена? 30 января 2018 г. в 19.00 в здании Центра современного искусства «Yarat» состоится демонстрационный показ фильма Ирины...
Ван авуна Лезги чIалан месэлаяр      Куьн пара сагърай «Самур» газетдин кIвалахдарар! ЧIал хуьнин рекьяй куьн викIегь ксар я. Куь рикIер датIана чи чIалахъ кузва. Квез баркалла!  Зунни куь женгиник экечIда чIал хуьн...
Дидед чIалан йис Лезги чIалан месэлаяр «Самур» газетдин 2017-йисан 29-декабрдин нумрада чна 2018-йис дидед чIалан йис хьиз малумарнай. И кар вишералди кIелзавайбурун рикIяй хьана. Эхиримжи йикъара редакцияди къачунвай чарарай аквазвайвал,...
Чаз тийижир алимар Квез чидани?      Икьван гагьди чаз тийижир бязи камал­эгьлийрикай малумат ганвай авторрикай сад машгьур лакви алим Али Каяев (1878-1943) я. Адан лак чIалал кхьенвай гъилин хатIарин «Дагъустандин алимрин...
Инкардай тIварцIиэвезар "Самурдин мектеб"      Касни, затIни, садни, санагни гафариз инкардай тIварцIиэвезар лугьуда. Абурукай жуьреба-жуьре крар инкар авун паталди менфят къачуда. Месела: Пакаман вахт тиртIани, идарада касни авачир...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Бакъа - уьмуьрлух

БасакI - бегьемсуз инсан

Баяш - тIебиатдин секин гьал

Бябягь - маймах

Гаргам - недай хъчарин са жуьре

Геллегь - маларин кIватIал

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(357)
апрель, 2023

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ