Выпуск №: 5(321), июнь, 2018     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар райондин СтIур хуьр
Шарвилидин сувар Дагъустан      Алай йисан 30-июндиз Да­гъус­тан Респуб­ли­кадин къадим Ах­­цегь шегьерда 19 лагьай гъилера Шар­вилидин су­вар кьиле фида. Чи тIвар-ван авай ва­танэгьли Имам Яралиеван...
Билистан, я тахьайтIа Билисан? Тарихдин геле аваз      Дегь чIавара гьар са халкьди вич чапхунчийрикай хуьн патал кIелеяр, гьакIни кIеле-шегьерар эцигдай. Ихьтин эцигунрин куьмекдалди хайи чилел чанда са кьадар кичI авачиз яшамиш хьун мумкин...
Udilər Dağıstan xalqları      Qafqazın qədim xalqlarından olan udilərlə bağlı məlumatlar böyük  bir dövrü əhatə edərək bir çox tarixi mənbələrdən qaynaqlanır.      Udilərin əcdadları sayılan uti­lər haqqında e.ə. V əsrdə yaşamış yu­nan alimi Herodot özünün...
С любовью к родному краю ЦIийи ктабар      «Когда грустят горы» 27-я по счету книга писателя Седагет Керимовой. В нее входит ряд произведений, переведенных с лезгинского языка дагестанским переводчиком Гаджи Ильясовым....
Кьвед лагьай чка кьуна Барка       И мукьвара Дагъустандин А.Тахо-Годидин тIварунихъ галай Илимдинни Ахтар­мишунрин Институтдин регь­бер­вилик кваз республикадин «Ви­ридалайни хъсан хайи чIалан ка­бинет»...
Вири сад хьайила Мах      Садра пепейриз мел авуна хуьр  кутаз кIан хьана. Цекверихъ алакьунар авайвиляй эцигунриз регьбервал гун гьабурун хиве туна. Цеквери накьвадал чIугур цIийи хуьруьн шикил пепейрин...
300 йисан вакъиаяр Тарихдин геле аваз      Кьиблепатан Дагъустандин тарихдиз талукьарнавай мад са хронограф винел акъатнава. Лезги хуьрерин тарихрикай, XVI-XVIII виш йисара ана кьиле фейи вакъиайрикай малуматар гузвай и хронограф...
Məktəbin uğurları "Самурдин мектеб"      Qusar şəhər 6 saylı tam orta məktəbin şagirdləri son illər qazandıqları uğurlarla müəllimlərini sevindirirlər. Belə ki, bu il ХI sinif şagirdi Amid Səfərbəyov AzTV kanalının “Mən azərbaycanlıyam” verilişinin finalçısı olmuşdur. VIII sinif şagirdi Səbinə Nəzərova RF-nin...
Amerikadan təklif Чи сейлибур      Bu günlərdə Bakı Dövlət Universitetinin professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  Həsənbəy Arazova ABŞ-ın dünyada tanınan nüfuzlu jurnallarından biri olan “Fizika və tətbiqi” jurnalının redaksiyası tərəfindən bu jurnalın redaksiya heyətinin uzvü seçilməsi...
Kitabxanalara bağışlayın! Редакциядиз чар      Hər dəfə doğma kəndimizə  - Qusar rayonunun Əvəcuq kəndinə gedəndə yeni nəşr olunmuş kitablarımdan da özümlə aparır,  onları qardaş və bacılarımın övladlarına hədiyyə edirdim.  Doğmalarım da həmin kitabları oxuduqdan sonra qohumlara və qonşulara oxumağa verirdilər....
Победители "Самурдин мектеб"      Недавно в Бакинском Cлавянском Универ­ситете состоялась торжественная церемония чествования победителей Х Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Организаторами...
Трехкратный чемпион Германии Лезгияр вирина      Яшар Салманов сын предпри­ни­ма­теля, выходца из Ку­сар­ского района Азер­байд­­жанской Республики Акифа Сал­­манова. Яшар является студентом чет­­вёртого...
Отголоски Кавказской войны Тарихдин геле аваз      Военные способности лезгин да­ле­ко превосходят способности их со­седей чеченцев; все известные пред­во­дители – Кази-мулла, Гамзат-бек, Сур­хай (отличившийся при защите...
Хиве кьун Тарихдин геле аваз      Женгера цIийи агалкьунар гъилик авуна вичин имамат гьегьеншарзавай Шамилан бязи наибри и агалкьунрикай масакIа менфят къачуз гатIунна. Абуру хуьрерин агьалияр тарашиз мал-девлет...
Дувулрикай къакъат тийин Редакциядиз чар      Играми редакция! «Самур» газетдин 2018-йисан 19-май­­дин нумрадиз акъу­дай «Ваз лезги чIалал кхьиз чизвани?» ма­къалади заз кIевелай эсерна. Авайвал ла­гьай­тIа,...
Паласа "Самурдин мектеб"      Садбуру лезги чIалаз «паласа» гаф урус чIалай атанвайди я лугьузва ва гьавиляй чна урусрин «полоса» гафуникай и жуьреда менфят къачузвайди къалурзава. Им эсиллагь дуьз...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Существительнийрин ва чIалан маса паярин чкадин секинвилин IV, къакъатунин IV ва арачивилин III падежрин эхирра хъ гьарф кхьида, х кхьидач. Месела: гъил-гъилихъ, гъилихъай, гъилихъди;...
Чи ибараяр "Самурдин мектеб"      Бишидаз ван хьун – аламатдин кар хьун.      Ван алачир далдам – хийир-ши­йирдиз бакара текъведай кас.      Ви писпIиди ахпа ванда – вун пашман жеда.    ...
Bir daha əxlaq polisi haqqında Редактордин гаф      Rusiyada futbol üzrə dünya çempionatı keçirilən bu günlərdə Feys­bukun yayımladığı kadrlar bü­­tün izləyiciləri heyrətləndirdi: yapon fut­bol azarkeşləri öz komandalarının ko­lum­biyalılar üzərində qələbəsindən sonra könüllü...
“Ləzgiyyə” toponimi haqqında Тарихдин геле аваз      Tarix boyu ləzgilərin vətəninin müxtəlif adlarla tanınması səbəbsiz deyil. Eramızın V əsrinin sonlarından Qafqaz Albaniyasının süquta başlaması burada yaşayan xalqları müstəqil siyasi qurumlar yaratmağa məcbur etdi. Albaniyanın qədim və böyük xalqlarından olan ləzgilərin də...
Təşəbbüs Çıxışlarımızın əks-sədası      1907-ci ildə məşhur jurnalist və maarifçi Rəcəb Əmirxanov bir sıra ləzgi maarifçiləri və xeyriy­yəçiləri ilə birlikdə cənubi Dağıstanın və şimali Azərbaycanın ləzgi kəndlərində yeni məktəblərin açılmasından ötrü təşəbbüs qaldırmışdı. 7 il ərzin­də...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

БатIин - сурун къен

БатIинда - гьакъикъатда

БацIу - гъвечIи гам

Баяш - тIебиатдин секин гьал

БуьшкIуьнар - недай хъчарин жуьре

Варвар - хъипрен шараг

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ