Выпуск №: 7(323), август, 2018     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер КцIар райондин Хьилерин хуьр
Илимдин кукIушрихъ ялзава Чи сейлибур      Дагъустандин Гьукуматдин Университетдин филологиядин факультетдин кьилин муал­лимвиле кIвалахзавай Аида Гашарова вичихъ алакьунар авай жегьил алим я. Ам 1982-йисан 30-августдиз...
Руьгьдин муькъвер ЦIийи ктабар      Чи тIвар-ван авай шаир, публицист ва таржумачи, лезгийрин кьилин газет тир «Лезги газетда» яргъал йисара эдебиятдин отделдиз регьбервал гузвай Мердали Жалилован гьар нубатдин...
Кьадардал гьалтайла тIимилбур Квез чидани?      Вучиз ятIани эхиримжи вахтара Азербайжандин ва Россиядин бязи газетри лезгийрикай кхьидайла «кьадардал гьалтайла тIимил халкь» ибара фад-фад кардик кутазва. И кьиляй лугьун,...
Bir ulduz parlayır Поэзия      Son zamanlar feysbuk səhifələrində ən çox izlədiyim imzalardan biri Turac Hi­lal­dır. Onun şeirləri orijinal deyim tərzi, obrazlılığı, qafiyələrinin uyarlığı, dil səlisliyi, düşündürücü olması ilə diqqətimi çəkib. “Belə gözəl poetik dünyası...
Экуь инсанар Барка      1997-йисуз Къебеледа хьайила чун ина элдин агъсакъал Агъамурад Исмаи­ловахъ галаз таниш хьанай. Ватандин ЧIехи дяведин яцIарай акъатай, Шарвилидин суй авай и касди колхоздин регьбервиле...
Жедайди я Мах      Са итимди вичиз яргъал хуь­ряй свас гъана. Вичин хайи хуьре кьуд пад михьивиляй рекIв гуз акваз вердиш хьанвай сусаз атай чкада чкIанвай рекьер, гьалдай фенвай кIвалер, яд тагана кьуранвай...
“Лезги хуьр” Хъсан хабарар      Магьачкъалада “Лезги газетдин” редакцияда “Лезги хуьр” лишандик кваз документрин бинедаллаз ара­дал гъанвай фильмрин международный конкурсдин нетижаяр кьунин мярекат...
ЧIехи проект Хъсан хабарар      И мукьвара Дагъустандин Мегьарамд­хуьруьн районда республикада вичин тай авачир чIехи проект кардик кутада. Ам «Багъ» тIвар алай компаниди кьилиз акъудда. Пулунин такьатар...
Мугьманар алахьзава Хъсан хабарар      CтIал Сулейманан район Да­гъустан Республикадин виридалайни иер тIебиат авай пипIерикай сад  я. Райондин чилерал алай кьакьан суварин, инин мегъуьн ва пипин тарарин чIехи тамарин...
Yaddaşlarda yaşayanlar Чи хуьрер      Hər kənd öz ağsaqqalları, eli, obası üçün can yandıran insanları ilə yadda qalır. Qəbələ rayonunun qədim və gözəl kəndlərindən olan Qəmərvan da istisna deyil. Əvvəllər Qəmərvan kəndində Beriya adına və Mikoyan adına iki kolxoz fəaliyyət göstərib. Birincinin sədri...
Fədakar insan Редакциядиз чар      Sizə haqqında söhbət edəcəyim insana analar anası, xanımlar xanımı desəm səhv etmərəm. Onun həyatı bir örnəkdir.       Sürahi Səfərbəyova (Əzizova) Qusar rayo­nunun Urva kəndində 1948-ci il iyulun 21-də anadan olub. Onun atası Zülfəli kişi kəndin ...
Тепло родного очага на чужбине Лезгияр вирина      – Расскажите пожалуйста о себе. Как вы оказались в Украине?        – В 1978 году, в Баку, я сдал документы для поступления на иногородний факультет инженерно-строительного...
Перейдите на lez.wikipedia.org Лезги чIалан месэлаяр      По словам О.Абарникова Википедия — это крупнейшая в мире интернет-энциклопедия, которую может редак­тировать каждый желающий. В мире есть порядка 300 разделов Википедии на разных...
Человек, который сдвинул гору Хъсан хабарар      В 1934 году в Индии, в малоимущей семье появился на свет мальчик, которому впоследствии суждено было прославиться на всю страну. Дашратх Манджхи всю жизнь прожил в своей родной деревне...
80 миллионеров в одной деревне Хъсан хабарар      Это история о том, как в одной деревне в одночасье появилось сразу 80 миллионеров.      В далеком 1917 году в испанской деревне Сереcалес дель Кондадо родился Антонио Фернандес....
Тамуз фин - Пойдем в лес Ша, лезги чIалал рахан!      – Буба, гьикьван чIав я чун санал тамуз тефиз. ГъвечIи чIавуз вуна чун фад-фад тухудайди тир. Ша къе фин, ман.      – Дедушка, мы так давно не ходили вместе в лес. В детстве...
Кьегьалри къуьн кутада Хъсан хабарар      Дагъустан Республикада “100 мек­теб” тIвар алай проект кардик ку­тунва. И проектдин сергьятра аваз, гуьнгуьна туна кIанзавай са шумуд мектебдиз республикадин бюджетдай ...
Təbiət haray çəkir Редактордин гаф      Bu gün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrini bürümüş yanğınların törətdiyi fəlakətləri hər gün televiziya ekranlarından həyəcanla izləyirik. Dövlət strukturlarının problemlə vaxtında məşğul olmamaları, insanların biganəliyi nəticəsində meşələrin, yaşıllıqların...
Çıxışlarımızın əks sədası Çıxışlarımızın əks-sədası      Qəzetimizin 29 iyun 2018-ci il tarixli sayında Milli Məclisə ünvanlanmış  “Bir daha əxlaq polisi haqqında” adlı məqalə dərc olunmuşdu. Bu mövzuda son illər ardıcıl olaraq çıxış edən qəzet oxucuların diqqətini bu dəfə də eyni məsələyə cəlb etmişdi: Azərbaycanın...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Аял кьил - 12 йисалай 16 яшдал кьван авай гада ва я руш

Дехне - недавно

Зарбун - вурмаг

Зигий тар - ёлка

Кет - террас

Къаргъу - чарчин чанта

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ