Выпуск №: 8(324), сентябрь, 2018     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар  райондин  ТIигьиржалрин  хуьр  
ЧIехи сед Редактордин гаф      «Квадарун». И гаф гзаф такIанда заз. Акьван такIанда хьи, мецел гъиз кIандач. «Квадарун» гафуна гъам, хажалат, чаравал, тIал, кьиникь ава. И дуьньядал ада къарсур тавур, ада...
Илмаран кьегьалвал Чешне къачу!      Дагъустандин Дербент райондин Белидж посёлокдин 4-нумрадин мектебдин 6-синифда кIелзавай Илмар Рамазанова алай йисан 16-сентябрдиз чIехи гьунар къалурна. Республикадин тади куьмекдин...
Камалэгьли Юбилей      Умун ва хъуьтуьл къилихрин, чина нур авай, хайи халкьдик рикI кудай журналист, хци къелемдин, дерин камалдин иеси тир Агъариза Саидовакай гаф кватайла чи вилерикай гьасятда чина мили...
Чи гьикаятдин кьакьан дагъ Юбилей      Алай девирда лезги гьикаятдин кьиле акъ­вазнавай Гьаким Къур­бан чIехи дагъдиз ух­шар я. Чи гьикаятдин Зияудин Эфен­диев, Къияс Межидов, Абдуллагь Ис­кен­деров, Расим Гьажи,...
Хуьрерин гьуьжет алай тIварар Тарихдин геле аваз      Дегь чIаварин лезги хуьрерин тIварарикай гаф кватайла, кIвенкIве чи чIалан куьгьне къатариз ва тарихдиз вил вегьена кIанзава. Филологиядин илимрин доктор, профессор Р.И.Гьайдарова ва...
ТIал SOS!!! Са береда чи хуьре Эрекь хъвадай сад авай. Негьнай а кас вирида, Лагьанай адаз «явад».   Ам галачиз ийидай Элди вичин мел-мехъер. Такурай чи вилериз, – Лугьудай, –...
Халичайрив рахазва Харусенят      Сун гъаларикай халисан се­нятдин эсерар туькIуьрда гамар­банри. Абурун тупIа­рикай сад-садалай иер чеш­нияр  хкатда. Аял чIа­валай гьейран я зун гам храз­вайбурал. Инсандихъ...
Пиралрин баде Фольклор      КцIар райондин Пиралрин хуьре вичин 80 йис хьанвай Шихкъайибова Зинаят Зияддинан рушахъ галаз таниш хьана чун. И къени къуьл хьтин дишегьли умунда кьван, захада кьван вуч тир! Адан...
Лекьни пехъ Мах      Са чIавуз лекьер кьакьан дагъдин синерал вири санал, чIехи са хизан хьиз яшамиш жезвай кьван. Абурун пачагь Рехи Лекьрен гафунал гаф эцигдачир садани.       Лекьерихъ чпин...
Лезги ичер Чир-течир      Ичерин сортарал гьалтайла, лезгийри чпи цана агакьарнавай сортар гзаф ава. Машгьур сиягьатчи А.Контариниди чи багъларикай икI кхьенай: «Лезгийри икьван багълар гьикI цана агакьарзаватIа?...
Будугъ чIалакай лагьанай Лезги чIалан месэлаяр      Алимри лезги чIаларин группадик акатзавай будугъ чIал къвердавай арадай акъатзавайди субутзавай агъадихъ галай фикирар лагьанва: «Будугъ чIалан лексика асул будугъ гафарикй ва...
Eldən getdi... Эпитафия      Kaş bu xəbər yalan olaydı... Kaş bu faciə baş verməyəydi... Vüqar Şahismayıl oğlu Ismayılov... O, bir evə, bir nəslə deyil, bir rayona vüqar gətirən oğul idi. Başdan-başa yaraşıq, mədəniyyət, səmimiyyət idi. Qəlbinin işığı üzündə həkk olunmuşdu. Bənzərsiz həkim idi......
Tahircalda yeni məktəb "Самурдин мектеб"      Sentyabrın 17-də Qusar rayonunun Yuxarı Tahircal kəndində 40 şagird yerlik yeni məktəb binası istifadəyə verilib.      Rayon mərkəzindən 60 kilometr məsafədə dağlıq ərazidə yerləşən kənddə tikilən məktəb binasında 4 sinif otağı, akt zalı, kitabxana və digər təyinatlı otaqlar...
Антишкола в горах "Самурдин мектеб"      Добраться до села Хрюг в Ахтынском районе Дагестана непросто: два с поло­виной часа езды из Махачкалы по извилистой горной дороге. На фоне горного пейзажа и сельских домов выделяется...
Уникальный язык убанг Народы мира      В поселке Убанг на юге Нигерии, Африка, мужчины и женщины говорят на разных языках. Они считают эту традицию «благословением от Бога». «Бог создал Адама и Еву, и они были людьми...
Самые добрые люди в русской истории Чир-течир Императрица Мария Федоровна        Вторая жена Павла I Мария Федоровна славилась отменным здоровьем и неутомимостью. Начиная утро с холодных обливаний, молитвы и крепкого кофе,...
Отец Тереза Добрые вести      Это один из лучших людей, когда-либо живших на Земле. Он помог большему числу людей, чем кто-либо в истории. Но вы наверняка никогда ничего о нем не слышали. Абдул Саттар Эдхи родился...
Лезги чIал хьаначиртIа... Квез чидани?      Машгьур тарихчи М.М.Ихилова вичин «Лезги дестедин халкьар» ктабда кхьизвайвал, «Дербентдин къвалав гвай Табасарандин агьалийрин са паюни (Ерси, Зиль, Гьемейди, Мугъарты, Дарваг...
Къубадин баядар Фольклор      Играми редакция! «Самур» газетдин са кардикай заз гзаф хуш къвезва. Ада мукьвал-мукьвал чи республикадин лезгияр яшамиш жезвай районрай кIватIнавай фольклордин чешнеяр, иллаки...
Редакциядин мугьманар Чи тавдин кIвал Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин “Эксклюзив-ТВ”-дин кьил Мурад Агъарагьимов.
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Вацраган - ежемесячник

Гурт - жерге

Гьуьндуьг - ятах (хиперин)

Зангалар - метIел кьван къвезвай чи­ми гуьлуьтар

Ибей - балкIандин къекъуьнрин жуьре

КIвагъ - як недай къуш

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ