И чил хайи диге я Чи хуьрер  |  №: 8 (313) 2017 Ахцегь шегьер
Əks nümunə SOS!!!  |  №: 8 (313) 2017      Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm və tolerantlıq sahəsində bütün dünyaya nümunə göstərdiyi bir vaxt­da Respublika Təhsil Nazirliyi əks nümunə göstərib. Orta məktəblərdə...
Демер жеда Лезгияр вирина  |  №: 8 (313) 2017      Алатай гьафтеда КцIар райондин Хьилерин хуьре хъсан са мярекат кьиле фена. Туьркиядин Балыкесир вилаятдин Маньяс райондин Яйла...
Дагестан распахнул объятия Дагъустан  |  №: 8 (313) 2017      14 сентября в Махачкале состоялся Форум соотечест­венников. Целью Форума явилась консолидация этничес­ких дагестанцев, про­живающих...
Aladaşda şənlik "Самурдин мектеб"  |  №: 8 (313) 2017      Qusarlılar xalqın maariflənməsindən otrü var-yoxunu sərf etmiş, əvəz gözləmədən xeyirxahlıqlar göstərmiş həmyerlilərinin xatirəsini qəlblərində daim yaşadırlar.  Belələrinə XIX əsrdə...
Тарихдин геле авазВинел акъудзавачир делилар

Чи тавдин кIвал“Суварин” тават

"Самурдин мектеб"Вундеркинд из Кусаров

ЭтнографияРгазвай булах

Редакциядиз чарВозродим наши традиции

"Самурдин мектеб"Хъсан чешне

МахМурадрин гуьгъуьна

ЦIийи ктабарМосквадай савкьват

ЦIийи ктабарЧIалакай шиирар

Тарихдин геле авазРахазвай къванер

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(313)
сентябрь, 2017

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ