РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"  |  11(282) 2014  |  "Самур"
 
     Лезги чIала сая существительнияр туькIуьр хьунин са шумуд рехъ ава. Абур кьуд жуьреда арадиз къвезва: а) суффиксрин куьмекдалди:
    -а-: хъурца, кьантIа, ампа;
    -лаг: гъаргъалаг, фарфалаг, хевелаг, перпилаг;
    -ак, -ек: цIарак, кьуьзек, бицIек;
    -ал: кIватIал, тупIал, кукIвал;
    -ац: рагъвац, ктIац, кIулац, кьамац;
    -бан; нехирбан, рамагбан, саларбан, вакIарбан;
    -вал: итимвал, чирвал, кесибвал, иервал, хъсанвал;
    -ви: къубави, кцIарви, ахцегьви, яркIиви, гиливи;
    -хъан: хпехъан, тIапIахъан, гъуьрчехъан, маргъухъан;
    -чи; багъманчи, силисчи, чархачи, далдамчи; 
    б) префиксрин куьмекдалди: бейтереф, бейчара;
    в) чIалан маса паяр существительнийриз элкъуьруналди : дагълу, кIамай, ширин;
    г) мана чара хьуналди: варз, къелем, аялар, вад, кьин, ярагъ, дустагъ, тIуьн.