Квез чидани? "Самурдин мектеб"  |  11(282) 2014  |  "Самур"
 
     XII виш йисан автор Насир Хосроуди вичин «Сефернаме» ктабда тIвар кьунвай машгьур лезги философ ва шаир Абу-у-Фадл Халиф ибн Али Лезгидихъ философиядиз талукь 6 ктаб ва са шумуд шииррин кIватIал авай. Ада вичин шиирар пуд чIалал – лезги, араб ва фарс чIаларал кхьенай.
 
***
 
     XVII-XIX виш йисарин лезги шаир ва ашукьрикай Салигьан, Агьмедан, Къадиран, Режебан ва Къурбанан тIварар Азербайжан халкьдин арада гзаф машгьур яз хьана. Гьавиляй тIвар-ван авай кхьираг Э. Эбуьлгьесена и сеняткаррин эсерар кIватIнай. Ада кIватIай эсерар 1929-йисуз С. Руьстемани М. Рагьима басма авур «Ашукьар» тIвар алай ктабда гьатна. Гьа и ктабдин 1938-йисуз акъудай чапунани лезги ашукьрин эсерар ава.
 
***
 
     Азербайжандин сейли зарийрикай Хуршидбану Натеван, Исмаил бег Къуткъашинли, Сейид Азим Ширвани, Нежеф бег Везиров, Абдулла Шаикъ, Къафур Эфендизаде (Къантемир) лезги магьалра гзаф йисара яшамиш хьанай ва абуру чпин са кьадар эсерар инра кхьенай.
 
***
 
     Лезги зарийрикай сифте яз Шагь-Эмир Мурадова, Алирза Саидова, Байрам Салимова, Межид Гьажиева, Къияс Межидова, Якъуб Яралиева ва Буба Гьажикъулиева Азербайжандин машгьур къелемэгьлийрикай Жалил Мамедкъулузадедин, Мирзе Ибрагьимован, Сабит Рагьманан, Али Велиеван, Расул Рзадин ва Наби Хазридин эсерар лезги чIалаз элкъуьрна кIелдайбурув агакьарнай.