Tarixin izi ilə
Tariximizə daha bir nəzər 2(347), март, 2021      Son vaxtlar ləzgilərin tarixinin bəzi məqamları ilə bağlı yürüdülən əsassız mülahizələr narahatlıq doğurur. Söhbət orta əsrlərdə baş vermiş hadisələrə həsr olunmuş “Əbu Müslimin tarixi” kitabından, Əbu Müslimin şəxsiyyətindən, qədim Axtının adından...
Qusar nahiyəsi 1919-cu ildə 1(346), январь, 2021     Qəzada olan soyğunçuluq kəndlilərin kəskin narazılığına səbəb olmuşdu. 1918-ci ilin oktyabrından 1919-cu ilin yanvarına kimi Quba qəzası kəndlilərindən 273807 manat 13 qəpik pul toplanmışdı. Bu soyğunçuluğa qarşı Qusar nahiyəsinin Əniğ, Zindanmuruq, Qımıl, Cağar, Xuray, Aşağı Xuc, Rustov...
Azərbaycan tarixçiləri ləzgilər və ləzgi dili haqqında 8(345), ноябрь, 2020     ...Strabonun sözlərinə görə, ağvanlılar (albanlar) “gözəl, boylu, sadə, qoyunçuluğa və köçəri həyatına mail, vəhşilikdən uzaq, ona görə də açıqürəkli, hiyləgər olmayan bir millətdir. Onlar rabitədə (əlaqədə) olmadıqları üçün 26 müxtəlif...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 7(344), октябрь, 2020 (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul, 15 avqust və 26 sentyabr tarixli saylarında)       1911-ci ilin yayında Qafqaz ca-nişini qaçaqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bütün qəza rəislərinə xüsusi əmr verir. Bununla əlaqədar Quba qəzasında qaçaqlara və onları...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 6(343), сентябрь, 2020 (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul və 15 avqust 2020-ci il tarixli saylarında)       Mən Siz zati-alilərinə mövcud vəziyyəti, həqiqəti olduğu kimi çatdırmağı xidməti vəzifəm hesab edirəm. Son vaxtlar mənə çatan xəbərlərə görə Buba öz dəstəsi ilə onun doğma kəndi İkradan...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 5(342), август, 2020     (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul 2020-ci il tarixli sayında)       Hacı əfəndi 1918-ci ilin mayında 300 qaçaqla Qubanın Digah kəndi ətrafında erməni qoşunları ilə döyüşən ləzgilərin köməyinə gəlmişdi.     Avqustun 25-də Smur, Kurxür və Alidxür...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab 4(341), июль, 2020    Son vaxtlar bəzi qələm sahiblərinin öz yazılarında “ləzgi qaçaqları kimi çapıb-taladılar”, “ləzgi qaçaqları kimi yol kəsdilər”, “insafsız ləzgi qaçaqları” kimi ifadələr işlətməsi təəssüf doğurur. Görünür, ləzgi qaçaqlarının...
Qusar nahiyəsi 1915-1919-cu illərdə 3(340), март, 2020    1915-ci ildə yoxsul kəndlilərin vəziyyətinin çıxılmaz olması onları vergiləri verməməyə və mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməməyə məcbur etdi. İlk olaraq Dəvəçi nahiyəsinin Əmirxanlı kənd cəmiyyətinin Eynibulaq kəndinin əhalisi,bunun ardınca Qusar nahiyəsinin Xuray kənd cəmiyyətinin...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(348)
апрель, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Tarixin izi ilə
Qarabağ müharibəsi
Яран сувар
Yubiley
Люди и судьбы
Диктант
Дагъустан
Редактордин гаф
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
Жеч гьа!..
И чил хайи диге я
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Добрые вести
Лезги чIалан месэлаяр
Марагълу инсанар
Новости Россотрудничества
Redaksiyaya məktub
Известные лезгины
Языки мира
Квез чидани?
Лезгияр вирина
SOS!!!
Юбилей
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Известные кавказоведы
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Эпитафия
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Харусенят
Этнография
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ