"Самурдин мектеб"
Квез чидани? 4(263), апрель, 2013   • 1040-1110-йисара яшамиш хьайи маш-гьур лезги тарихчи Маммус ибн  ал-Гьасан ад-Дербенди ал-Лезгиди Хали-фатдин Семеркъенд, Бухара ва Багъдад хьтин шегьерра чирвилер къачунай. Багъдадда...
«Къакъаравай сабур» 3(262), март, 2013      ТIвар-ван авай шаир, критик ва публицист, Москвадин М.Горькийдин тIварунихъ галай Литературный Институт акьалтIарайдалай гуьгъуьниз Дагъустандин Писателрин Союздин литературный...
Аялриз кlела 3(262), март, 2013 Чубарук - Я хур лацу чубарук, Тади ква ви луварик Гьиниз кьван вун фида къе? Шарагриз вуч гъида къе? - За лув гуда рекьерай, Хъипи къуьлуьн никIерай. НекIедавай  къуьлуьн твар Кьуна, ахпа...
Алимдин цIийи ктаб 2(261), февраль, 2013 ТIвар-ван авай зари, филологиядин илимрин доктор Гьаким Къурбана лезги халкьдин 15300-далай гзаф мисалрикай туькIуьрнавай ктаб чапдай акъуднава. Авторди 1991-йисуз туькIуьрна басма авур “Лезги...
Vətənin layiqli oğullari 2(261), февраль, 2013 Yolum Şirvana idi. Buraya Bakı şəhərindən təkmilləşdirmə kursunda olarkən dostlaşdığım səmimi insan İlham Abbasovun dəvəti ilə gedirdim. Azərbaycanın bölgələrini gəzmək həmişə arzum olub  və imkan düşdükcə bu niyyətimi reallaşdırmağa çalışmışam . Şirvan isə məni daha çox...
Кьве жуьре кхьимир 2(261), февраль, 2013 Са гаф, гьатта адаз литературный лезги чIалан дибда гьатнавай гуьне нугъатда виче менфят къачузвай вариантар аваз хьайитIани, кьве жуьре кхьиниз рехь гумир. ИкI кхьихь    ИкI кхьимир...
Буьржерин тIварар 1(260), январь, 2013 Эсед              - Лев СиратIан    - Рак Жазва           - Близнецы Савур           - Телец Гьамал         - Овен ХутI             ...
РикIел хуьх! 1(260), январь, 2013      Глаголрин инкарвилин префиксар т гьарфуналди: т, -та, -те, -ти, -ту, туь кхьида, д гьарфуналди кхьидач. Месела: атун-татун, гун-тагун, фин-тефин, нез-тинез, тун-тутун, тIуьн-туьтIуьн.     ...
Квез чидани? 1(260), январь, 2013       Къафкъаздин дагълар 28 миллион йис инлай вилик пайда хьанва. И дагълар гьар йисуз 1,5 сантиметрдин хкаж жезва.      Дагъустандиз дагъларин уьлкве лугьузватIани, адан...
Палиндромар 11(258), ноябрь, 2012 Вири чlалара хьиз, лезги чlалани палиндромар ава. Чи чlала авай са кьадар палиндромар заз «Самур-дин» кlелчийрин виликни гъиз кlанзава. Эвелни-эвел палиндром терминдин мана-метлеб ачухин....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ