"Самурдин мектеб"
Са гафунин чкадал масад лугуьн 2(249), февраль, 2012 Чи чIала са гафунин чкадал масад лугьудай ва кхьидай дуьшуьшар гзаф гьалтзава. Чи аялар - (паб ва я хизан лугьудай чкадал). Хъвадайди - (ички ва эрекь, чехир). Гъетегъ (Гъетегъай маса хуьруьз гъуьлуьз...
Метлеб гужлу ийидай гафар 2(249), февраль, 2012 Лезги чIала метлеб гужлу ийидай гафар гзаф ава. Абурукай акатайвал ваъ, чIалан къайдайрив кьадайвал менфят къачуна кIанзава. Агъадихъ чна са шумуд ихьтин гафар гьикI кардик кутазватIа къалурзава....
Ша, лезги чIалал рахан! 1(248), январь, 2012 Саламалейкум! - Алейкумсалам! (Здравствуйте!) Экуьн хийирар! (Доброе утро!) Нисин хийирар! (Добрый день!) Нянин хийирар! (Добрый вечер!) Йифен хийирар! (Доброй ночи!) Вун атуй, рагъ...
Шарвили 1(248), январь, 2012 Дегь заманда лезгийриз Шарвили лугьур зурба са пагьливан хьана. Лугьуда хьи, адак яракь акатдачир. Хер-кьацI хьайитIани, гьасятда сагъ хъжедай кьван. Адакай суван яцар, цIегьер, миргер катдачир....
Кроссворд 1(248), январь, 2012 Дуьз цlарара: 2. Пекер цlалцlамардай тадарак. 5. Муьгьуьббатдин куьлуь шиир. 7. Къаних. 8. Цуьк. 9. Хас тир лишанар авачир, бегьемсуз. 11. Россия. 15. Камаллувилин ярж. 17. Пашман. 18. Дережа. 19. Цурун къаб. 22....
Имуча-муча... 12(247), декабрь, 2011 Имуча-муча Муч - халича: Таран кукIвал - Элкъвей са кIвал, КIвалин къене - Агъзур аял.       * * * Имуча-муча Муч - халича: Идаз жагъиз, Адани хъваз, Муькуьд вичиз Ава дакIваз....
Фольклордикай чирвилер тахьайла... 11(246), ноябрь, 2011 Гьар са халкьдин фольклор адан тарихдикай, медениятдикай, ацукьун-къарагъуникай, адетрикай, чIалакай хабар гузвай къиметлу хазина я. Гьам къадим девиррин ва юкьван виш йисарин, гьамни гилан...
Tanış olun: Sumağallı məktəbi 10(245), октябрь, 2011 İsmayıllı rayonunun ləzgi kəndi olan Suma-ğallıda ilk dünyəvi məktəb 1923-cü ildə yaradılmışdır. 1976-cı ildən orta məktəb kimi fəaliyyət göstərir. Hazırda məktəbdə 154 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 24 müəllim məşğul olur. Məktəb binası 2006-cı ildə Dünya Bankının krediti hesabına...
«Самурдин» гъвечIи дустар 9(244), сентябрь, 2011 Играми редакция! Кьуд варз инлай вилик за Къебеле райондин Дызахлы хуьруьн юкьван мектебдин аялар «Самур» кхьиз желб авунай. Къадав агакьна аялри рикI алаз кхьена газет. Абурувай къачуз...
Чахъ дамах кутазва 9(244), сентябрь, 2011 Чаз «Самур» газетдин тIвар фадлай ван хьанвайди тир. Ингье ам къачуз жезвачир. Кьериз-цIаруз са ни ятIани хуьруьз газет гъайила, акьван гьевесдивди кIелдай хьи чна. Гила чахъ газет кхьидай...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ