Хабарар
Газет кхьин кьетI авунва 12(247), декабрь, 2011 Россиядин Красноярский вилаятдин Ачинск шегьерда чи ватанэгьлияр тIимил авач. “Самур” газетдин 20 йисан юбилейдихъ авсиятда шегьердин лезги медениятдин меркезди вири лезгийриз “Хайи...
www.samurрress.net 12(247), декабрь, 2011 Чи газетдин куьгьне сайт девирдив кьадайди туширди чаз хъсандиз чизвай. Ингье кIелзавайбурун, иллаки жегьилрин, лезги чIалан пешекаррин, къецепатан лингвистрин, гьакIни дуьньядин чара-чара уьлквейра...
www.Juvanbur.net 12(247), декабрь, 2011 Лезги сайтарин сиягьда мад са цIийиди гьатна. Чи халкьдин меденият теблигъзавай и сайт туькIуьрайбур Азербайжандин “Цфцг-С” тешкилат ва “Самур” газетдин кьилин редактор С.Керимова...
www.sedagetkerimova.com 12(247), декабрь, 2011 Лезги къелемэгьлийрин кьилди сайтар интернетдикай менфят къачузвайбур патал хъсан чешме я. Пешекарвилелди туькIуьрнавай ихьтин нубатдин сайтарикай сад и мукьвара кардик кутунва. Ам журналист,...
Эвериз кIанзава 12(247), декабрь, 2011 Играми “Самур”! И йикъара Кургандин лезги медениятдин меркезди виликай къвезмай йисуз гьихьтин мярекатар кьиле тухудатIа план туькIуьрна. 2012-йисуз меркезди Кургандиз чи тIвар-ван авай...
Bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 50 yaşı tamam olur 12(247), декабрь, 2011 İlham Heydər oğlu Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1977-ci ildə Bakıda orta məktəbi bitirmiş, 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olmuş, oranı bitirdikdən sonra 1982-ci ildə həmin institutun aspiranturasına daxil olmuş, 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə...

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ