Хабарар
Сад лагьай милли парк 5(321), июнь, 2018      Дагъустан Республикадин сад лагьай милли парк арадал гъун патал «Самур» тIвар ганвай чIехи проект гьазурнава. Алай йисан 21-июндиз парк тешкилунихъ галаз алакъалу яз Докъузпара...
Журналдин цIийи тилит 5(321), июнь, 2018      Туьркиядин «Da­ğıstan Dostluk Dernegi» кIватIалдин «Да­гъустан» журналдин цIийи тилит чапд­ай акъатнава. Дагъус­тандин кьегьал рух­вайрикай гзаф ма­рагъ­лу макъалаяр...
Милли чIалариз талукьарнавай къанун 5(321), июнь, 2018      Россиядин Федерациядин Гьукуматдин Думади милли чIалар чирунихъ галаз алакъалу тир къанундин проект хъсанди яз гьисабна адаз сес гана. Иигье бязи депутатри лугьузвайвал, проект...
Къадирова къимет гана 5(321), июнь, 2018      Чечен Респуб­ликадин кьил Рамзан Къадирова медицинадин къуллугъчийриз пешекарвилин су­вар тебрикдайла рес­публикадин та­лукь министерстводин кьил Элхан Сулейманован кIвалахдиз...
Пекерин мярекат 5(321), июнь, 2018      Дагъустан Республикадин меркез тир Магьачкъала шегьерда ЮНЕСКО-дин къаюмвилик кваз «Дагъвияр» фестиваль кьиле фена. РФ-дин ва Дагъустандин талукь идарайри, республикайрин...
Къайгъу къалурзава 5(321), июнь, 2018      Алай йисан 21-июндиз Дагъустан Рес­пуб­ликадин эцигунрин ми­нистр Малик Баглиева Храхуба ва Урянуба хуьрерин са кьадар агьалийриз кIвалерин сертификатар вугана. Сифте яз сертификатар...
Milyonçunun xeyirxahlığı 5(321), июнь, 2018      Avstraliyanın Sidney şəhərində 32 yaşında vəfat etmiş milyonçu  Əli Banatı son mənzilə yola salmağa minlərlə minnətdar insan gəlmişdi. 29 yaşına kimi o, zəngin həyat tərzi keçirmiş, dərd və ehtiyac nə olduğunu bilməmişdi. Lakin günlərin bir günü həkimlər ona xərçəng...
Müəllimin son arzusu 5(321), июнь, 2018      ABŞ-dan olan Temmi Uiddell adlı müəllimin son arzusu hər kəsi heyran edib.      O, özünün yas mərasiminə gələcək insanlardan – doğmalarından, həmkarlarından və dostlarından gül dəstələri, çələnglər əvəzinə imkansız ailələrin uşaqları üçün...
Məşhurun səxavəti 5(321), июнь, 2018      Boks üzrə müxtəlif kateqoriyalarda səkkiz dəfə dünya çempionu olmuş Menni Pakyao Flippindəndir. O, özünün ilk böyük qonorarını  öz həmkəndlilərinə doğma kəndi Tonqoda şəxsi evlər ucaltmaqdan ötrü xərcləyib. Onun vəsaiti ilə artıq Tonqoda...
Республикадин югъ 4(320), май, 2018      28-май чи уьлкведа Республи­ка­дин югъ хьиз къейд ийизва. 1990-йисалай кьил кутуна гьукуматдин сувар хьиз тухун къа­рар­диз къачун­вай и югъ халкьдин уьмуьрда чIехи тарихдиз...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ