Хабарар
Kəndə turistlər gəlir 8(302), сентябрь, 2016      Rayon mərkəzindən 30 kilometr məsafədə, Şahdağın ətəyində yerləşən Qubanın Susay kəndinin tarixi çox qədimdir. Kəndin bəzi sakinləri yaşı 400 ildən çox olan evlərdə yaşayır.      Son illər bu kənd turistlərin diqqətini cəlb edir. Burada yaşı 600 ildən çox...
Референдум кьиле фида 7(301), август, 2016      Алай йисан 26-сентябрдиз Азербайжан Рес­публикадин Конституцияда дегишвилер авунихъ авсиятда референдум кьиле фида. Иниз килигна референдумдиз мукьувай гьазурвилер аквазва, теблигъат...
Къубадин рекьер патал 7(301), август, 2016      Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Къу­ба райондин Рустов-Ханагагь-Гуьрдегь, Рустов-Нуьйдуьн-Шудукъ, Рустов-Мескехаже, Рустов-Бахчалы-Йекдар автомобилдин рекьер...
Хуьрериз газ гъанва 7(301), август, 2016      И йикъара КцIар райондин сергьятдин хуьрер тир Вини Калунхуьр, ЦIехуьл ва Вини ТIигьиржал хуьрерин агьалияр газ кунал элячIнава. Яргун, Кириг ва Нежефхуьр хуьрерилай алатайла ЦIехуьлиз...
Къебеле 7(301), август, 2016      Къебеледиз къвезвай мугьманри ина хъсан патахъ кьиле физвай дегишвилериз гьейранвилелди килигзава. Район икьван йигиндиз вилик фини вири мягьтеларзава. Алай йисан 10-августдиз Къебеле...
Балакен 7(301), август, 2016      Чи   республикадин вири патарихъай вилик физвай районрикай садни Балакен я. Гуржистандихъ галаз сергьят тир и районда гьам хуьруьн майишатдин крариз, гьамни эцигунриз ва абадвилериз...
Къах 7(301), август, 2016      Вичихъ гзаф иер тIебиат авай Къах район йис-сандивай вилик физва, авадан жезва. Ина гьам шегьердин, гьам хуьрерин акунар хъсан патахъ дегиш жезвайвиляй туристар патални къулай шартIар...
Нидж хуьре 7(301), август, 2016      Алай йисан июлдин вацра Къебе­леда кардик хьайи вири хал­кьариз талукь тир мульти­куль­тура­лизмдин мектебдин иштиракчияр райондин Нидж хуьре яшамиш жезвай удинрин мугьман...
Крар хъсанарунин йис 6(300), июль, 2016      Алай йисан 10-июлдиз Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиеван седривилик кваз Министррин Кабинетдин 2016-йисан сад лагьай паюна экономикадинни дуланажагъдин рекьяй къазанмишнавай...
Рекьер гуьнгуьна хутада 6(300), июль, 2016      Чи республикада рекьер гуьнгуьна хтун, шегьреяр тухун патал гзаф крар кьилиз акъуд­зава. Алай йисан сифте йикъарилай инфраструктурадин проектар кардик кутунва. И проектрив кьадайвал,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ