Хабарар
Дагъустандин баде 7(333), август, 2019      Дербентда уьмуьр гьалзавай лез­­ги Алимат Мус­­ли­мо­ва Дагъустан­дин ви­ридалай-ни яшлу дишегьли я. И мукьвара адан 116-йис тамам хьа­на. Адахъ 10 велед, 30 хтул, 24 птул...
Дербент 7(333), август, 2019 ТIвар вахкана        2014-йисуз Дербентдин чIехи паркарикай садаз лезгийрин сейли шаир, Максим Горькийди вичиз ХХ виш йисарин Гомер лагьай СтIал Сулейманан тIвар ганай. Ингье чкадин...
Къуба 7(333), август, 2019 Мектебар эцигзава        Азербайжан Республикадин Президент Ил­гьам Алиеван талукь се­ренжемдив кьадайвал, Къуба районда  мектебар патал цIийи дараматар эци­гунин крар...
Дидед чIалал ктабар 7(333), август, 2019      Мектебра тарсар гатIуниз са шумуд югъ амаз Дагъустан Республикадин кIелдайбурув ва муаллимрив хъсан са хабар агакьна. Ругуд чIалал чапдай акъуднавай тарсунин ктабар мектебриз ракъурнава....
КIватIалдикай веревирдер 7(333), август, 2019      Алай йисан 23-августдиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин Медениятдин имаратда кIелдайбур «Булах» тIвар алай эдебиятдин клубдин кьил, шаир ва публицист Гуьзеля...
ЦIийи медреса 7(333), август, 2019      ХIХ виш йисара Къафкъазда муьридизмдин бине кутур, Имам Шамилан муаллим хьайи  лезгийрин зурба алим  Шейх Мегьамед Ярагъвиди вичин девирда арадал гъайи Ярагърин медреса къецепатан...
Форум молодых соотечественников 7(333), август, 2019      23-26 сентября в Дагестане планируется провести пер­вый форум молодых сооте­чест­вен­ников, в котором примут участие молодые дагестанцы, проживающие в иностранных государствах....
Bakıda yeni tibb mərkəzi 7(333), август, 2019      Bu  ilin avqustun 1-dən Bakının Bəşir Bünyatov küç, 1N ünvanında Herba Medical Tibb Mərkəzi  fəaliyyətə başlamışdır.       Mərkəzdə terapiya, kardiologiya, nev­ropato­logiya, qastroenterologiya, der­mato­logiya, urologiya, ginekologiya, pe­­diatriya,...
Şabranda yeni tapıntılar 7(333), август, 2019       AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Şabran arxeoloji eks­pedisiyası Şabran rayonu əra­zi­sin­də yerləşən e.ə. IV minilliyin sonu - III minilliyin əvvəlinə aid        Çaqqallıqtəpə abi­dəsində arxeoloji qazıntılar zamanı yeni tapıntılar aşkar edib....
КIелунин сувар 7(333), август, 2019      Хачмазин Региондин Ме­де­ни­ят­дин Идаради сифте яз арадал гъа­йи «КIелунин сувар» агьалийри чIе­хи разивилелди кьабулна. Алай йисан 15-майдиз Сиязан шегьерда кьил...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ