Чи хуьрер
Qrız kəndi 6(351), сентябрь, 2021    Azərbaycanın Şahdağ massivində ən sərt iqlim şəraiti, keçilməz qayaları və heyrətamiz təbiət mənzərələri ilə seçilən yaşayış məntəqələrindən biri Quba rayonunun Qrız kəndidir. Baş Qafqaz silsiləsinin yamacında, Ağ dağın ətəyində, dəniz səviyyəsindən 2050 metr yüksəklikdə,...
Кузуна са югъ 4(349), май, 2021     Дагълари элкъуьрна юкьва тунвай, тӀебиатдин гзафни-гзаф иер пипӀерикай тир Кузун лезгийрин дегь хуьрерикай я. Генг яйлахрин макан я инаг. Гилан Кузун хуьруьн яшар 500 йисалай виниз я. Сифте...
И чил хайи диге я 3(348), апрель, 2021 Огъуз райондин Филифар хуьр
И чил хайи диге я 7(344), октябрь, 2020 Къуба райондин Куьснет хуьр
Хъимил 4(341), июль, 2020    Азербайжандин къадим лезги хуьрерикай тир Хъимил Къуба райондин рагъакIидай пата ава. Аниз Къубадай 18 км-дин асфальт рехъ тухванва. И рехъ дагъларин ценерив гвай, тамарин юкьвай тIуз физва....
Дагълариз акъудай хуьрер 4(341), июль, 2020    1837-1840-йисарин Къубадин гъулгъуладин вахтунда генерал-адъютант П.Х.Граббеди лезгийриз кичIерар гана лагьанай: «Квез вуч кIанзава? Куьн жуван къуватралди азадвал хуьз хьана хушбахт жедайдан...
Чи хуьрерин тIварар 3(340), март, 2020 (Эвел газетдин 2019-йисан 22-но-ябрдин, 25-декабрдин, 2020-йисан 30-январдин ва 28-февралдин нумрайра)      Икьван гагьди чи алимри кваз такьур «тала» компонентдикай кьилди лагьана кIанзава....
ЧИ ХУЬРЕРИН ТIВАРАР 2(339), февраль, 2020    (Эвел газетдин 2019-йисан 22-ноябр- дин, 25-декабрдин ва 2020-йисан 30- январдин нумрайра)      «Уба» ва «къишлах» хьиз, «къазма» ва «ятах» гафарни туьркизмаяр...
ЧИ ХУЬРЕРИН ТIВАРАР 1(338), январь, 2020    (Эвел газетдин 2019-йисан 22-ноябрдин ва 25-декабрдин нумрайра)      Алимдивай ачухариз тахьанвай КIуфуба, Тагъаруба ва Уьзденуба ойконимар КцIар райондиз талукьбур я ва и хуьрер...
Чи хуьрерин тIварар 11(337), декабрь, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан  22-ноябрдин нумрада)       Гьа са тIвар алай хуьрер чара авун патал халкьди «агъа», «вини» гафарилай гъейри «сад лагьай», «кьвед лагьай»,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ