Чир-течир
Nelson Mandelanın ölkəsində 1(327), январь, 2019      Korina Van Villigen Hollandiya vətəndaşıdır, ixtisasca linqvistdir. Altı ildir ki, Azərbaycanda yaşayır, Bakıda “Mozaika -ST” tərcümə şirkətinin direktorudur. Doğma holland dili ilə yanaşı, ingilis, rus, udi dillərini də mükəmməl bilir, Azərbaycan dilində sərbəst danışır. ...
Сейлибуру лагьанай... 10(326), декабрь, 2018      Заз жуван хайи лезги чIал хьиз араб, фарс, туьрк, урус чIалар, гьакIни Дагъустандин халкьарин 12 чIал чида. Ингье за кIвенкIве жуван чIалал фикирда, жуван чIалал веревирдер ийида. И муаллим...
Кто придумал алфавит 10(326), декабрь, 2018 Изобретение символов        Буквы алфавита на самом деле являются символами звуков. Основа букв английского алфавита – алфавит римский, возраст которого 2500 лет. Заглавные буквы...
Императордин университетда кIелнай 9(325), ноябрь, 2018    XIX виш йисарин эхирра Москвадин Императордин Университет вири Европадиз сейли хьанай. Гьавиляй ина къецепатан уьлквейрай атанвай гзаф жегьилри кIелзавай. Россиядин империядин чара-чара...
Лезги ичер 8(324), сентябрь, 2018      Ичерин сортарал гьалтайла, лезгийри чпи цана агакьарнавай сортар гзаф ава. Машгьур сиягьатчи А.Контариниди чи багъларикай икI кхьенай: «Лезгийри икьван багълар гьикI цана агакьарзаватIа?...
Самые добрые люди в русской истории 8(324), сентябрь, 2018 Императрица Мария Федоровна        Вторая жена Павла I Мария Федоровна славилась отменным здоровьем и неутомимостью. Начиная утро с холодных обливаний, молитвы и крепкого кофе,...
Дерево - пямятник 4(320), май, 2018      Это платановое дерево растет  в селе  Ага Стал Сулейман-Стальского райо­на. Уникальность дерева заключается в том, что окружность его составляет более восьми метров, а высота...
О проблемах этнических СМИ 2(318), февраль, 2018      У этнических СМИ нет возможности быть абсо­лют­но самоокупаемыми. Об этом вице-президент Фе­де­ралистского сою­­за на­ци­ональ­ных мень­шинств и за­мес­титель...
Кавказ - рай для лингвистов 2(318), февраль, 2018      Языков на Кавказе так мно­­го, что все попытки их сос­чи­тать были обречены на неу­дачу: Лингвистическое изо­би­­лие поражало воображение чу­же­странцев, и Кавказ...
Jurnalın yeni sayı 1(317), январь, 2018      Türkiyənin “Dağıstan Dostluq Dərnəyi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən ilin son sayı işıq üzü görüb. Burada verilmiş materialların əksəriyyəti Dağıstana və Azərbaycana həsr edilib.      Jurnalda İmam Şamilin naibi Hacı...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ