Чир-течир
Nelson Mandelanın ölkəsində 1(327), январь, 2019      Korina Van Villigen Hollandiya vətəndaşıdır, ixtisasca linqvistdir. Altı ildir ki, Azərbaycanda yaşayır, Bakıda “Mozaika -ST” tərcümə şirkətinin direktorudur. Doğma holland dili ilə yanaşı, ingilis, rus, udi dillərini də mükəmməl bilir, Azərbaycan dilində sərbəst danışır. ...
Сейлибуру лагьанай... 10(326), декабрь, 2018      Заз жуван хайи лезги чIал хьиз араб, фарс, туьрк, урус чIалар, гьакIни Дагъустандин халкьарин 12 чIал чида. Ингье за кIвенкIве жуван чIалал фикирда, жуван чIалал веревирдер ийида. И муаллим...
Кто придумал алфавит 10(326), декабрь, 2018 Изобретение символов        Буквы алфавита на самом деле являются символами звуков. Основа букв английского алфавита – алфавит римский, возраст которого 2500 лет. Заглавные буквы...
Императордин университетда кIелнай 9(325), ноябрь, 2018    XIX виш йисарин эхирра Москвадин Императордин Университет вири Европадиз сейли хьанай. Гьавиляй ина къецепатан уьлквейрай атанвай гзаф жегьилри кIелзавай. Россиядин империядин чара-чара...
Лезги ичер 8(324), сентябрь, 2018      Ичерин сортарал гьалтайла, лезгийри чпи цана агакьарнавай сортар гзаф ава. Машгьур сиягьатчи А.Контариниди чи багъларикай икI кхьенай: «Лезгийри икьван багълар гьикI цана агакьарзаватIа?...
Самые добрые люди в русской истории 8(324), сентябрь, 2018 Императрица Мария Федоровна        Вторая жена Павла I Мария Федоровна славилась отменным здоровьем и неутомимостью. Начиная утро с холодных обливаний, молитвы и крепкого кофе,...
Дерево - пямятник 4(320), май, 2018      Это платановое дерево растет  в селе  Ага Стал Сулейман-Стальского райо­на. Уникальность дерева заключается в том, что окружность его составляет более восьми метров, а высота...
О проблемах этнических СМИ 2(318), февраль, 2018      У этнических СМИ нет возможности быть абсо­лют­но самоокупаемыми. Об этом вице-президент Фе­де­ралистского сою­­за на­ци­ональ­ных мень­шинств и за­мес­титель...
Кавказ - рай для лингвистов 2(318), февраль, 2018      Языков на Кавказе так мно­­го, что все попытки их сос­чи­тать были обречены на неу­дачу: Лингвистическое изо­би­­лие поражало воображение чу­же­странцев, и Кавказ...
Jurnalın yeni sayı 1(317), январь, 2018      Türkiyənin “Dağıstan Dostluq Dərnəyi”nin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən ilin son sayı işıq üzü görüb. Burada verilmiş materialların əksəriyyəti Dağıstana və Azərbaycana həsr edilib.      Jurnalda İmam Şamilin naibi Hacı...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(348)
апрель, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Tarixin izi ilə
Qarabağ müharibəsi
Яран сувар
Yubiley
Люди и судьбы
Диктант
Дагъустан
Редактордин гаф
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
Жеч гьа!..
И чил хайи диге я
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Добрые вести
Лезги чIалан месэлаяр
Марагълу инсанар
Новости Россотрудничества
Redaksiyaya məktub
Известные лезгины
Языки мира
Квез чидани?
Лезгияр вирина
SOS!!!
Юбилей
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Известные кавказоведы
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Эпитафия
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Харусенят
Этнография
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ