Редакциядиз чар
“Самурдин” 30 йис жезва 6(351), сентябрь, 2021 Дамахдиз элкъвенва    Играми редакция! «Самур» газетдин 30 йисан юбилей алукьзавай вахтунда зи рикIел чи машгьур алим Гьажибег Гьажибегован гафар хквезва. Ада лагьанай хьи, газетди...
"Самурдин" 30 йис жезва 5(350), июль, 2021 РЕХЪ КЪАЛУРЗАВА         Гьуьрметлу «Самур»! И йикъара за сайтинай газетдин эхиримжи нумраяр кIелна. На лугьумир, виликай къвезмай йисуз чи рикI алай «Самурдин» 30 йис жезва...
"Самурдин" 30 йис жезва 4(349), май, 2021 КЪУЬН КУТАН       Играми «Самурдин» кIвалахдарар! Газетдин 2021-йисан 28-апрелдин нумрадиз акъуднавай кьилин макъалади заз кIевелай эсерна. Газет акъудун патал куьне гьикьван азият...
“Самурдин” 30 йис жезва 2(347), март, 2021     Играми кIелдайбур! Виликай къвезмай йисан январдин вацра «Самурдин» 30 йис тамам жезва. Чи халкь паталди им лугьуз тежедай кьван чIехи вакъиа я. И 30 йисан тарих газетдин коллективди...
«Суваб» кардик ква 8(345), ноябрь, 2020     КцIар райондин Манкъулидхуьруьн гьам ина, гьамни къецепатан уьлквейра яшамиш жезвай ватанэгьлийри къуватар санал кIватIална “Суваб” фонд арадал гъанва. Фондунин кьилин макьсад...
ГьикI чирин? 8(345), ноябрь, 2020     Играми редакция! Чи дегь чIаварин тарихрикай, алимрикай, чи хуьрерикай ва чIалакай «Самур» газетдин чинриз акъатзавай макъалаяр за рикI алаз кIелзава. Авайвал лугьун хьи, и месэлайрал...
Чир хьун патал 7(344), октябрь, 2020     Гьуьрметлу редакция! Зун тарихдал рикI алай кас я ва гьавиляй за чи тарихрикайни къагьриманрикай «Самурдин» чинриз акъатзавай макъалаяр рикI алаз кIелзава. Заз ХV виш йисуз кьиле...
РикIера амукьдайвал ийин 7(344), октябрь, 2020     Играми редакция! Алай вахтунда Азербайжандин Яракьлу Къуватри Къарабагъда эрмени чапхунчийривай чи республикадин чилер вахчун патал кьегьалвилелди женг чIугвазва. Сентябрдин эхиррилай...
Adını yaşadacaq 5(342), август, 2020     Hörmətli redaksiya! “Samur” qəzetinin daimi oxucuları kimi bir mə-sələ haqqında fikirlərimizi bildirmək istəyirik. Redaksiya əməkdaşlarının xalqa gərəkli kitabları çap etdirməsi bizi sevindirir. Bu baxımdan “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” və “Azərbaycanca-ləzgicə...
Mehmanı olduğun bizim o dağlar 3(340), март, 2020    “Samur” qəzetinin redaktoru Sədaqət Kərimovaya məktub      Ey mənim 43 illik dostum!    Birdən fikirləşdim ki, sənə bir məktub yazım. Bu məktubda 1977-ci ildən 1993-cü ilə qədər Kəlbəcərin gözəlliklərindən, bizim o gözəl diyarda görüşdüyün...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ