Редакциядиз чар
“Самурдин” 30 йис жезва 2(347), март, 2021     Играми кIелдайбур! Виликай къвезмай йисан январдин вацра «Самурдин» 30 йис тамам жезва. Чи халкь паталди им лугьуз тежедай кьван чIехи вакъиа я. И 30 йисан тарих газетдин коллективди...
«Суваб» кардик ква 8(345), ноябрь, 2020     КцIар райондин Манкъулидхуьруьн гьам ина, гьамни къецепатан уьлквейра яшамиш жезвай ватанэгьлийри къуватар санал кIватIална “Суваб” фонд арадал гъанва. Фондунин кьилин макьсад...
ГьикI чирин? 8(345), ноябрь, 2020     Играми редакция! Чи дегь чIаварин тарихрикай, алимрикай, чи хуьрерикай ва чIалакай «Самур» газетдин чинриз акъатзавай макъалаяр за рикI алаз кIелзава. Авайвал лугьун хьи, и месэлайрал...
Чир хьун патал 7(344), октябрь, 2020     Гьуьрметлу редакция! Зун тарихдал рикI алай кас я ва гьавиляй за чи тарихрикайни къагьриманрикай «Самурдин» чинриз акъатзавай макъалаяр рикI алаз кIелзава. Заз ХV виш йисуз кьиле...
РикIера амукьдайвал ийин 7(344), октябрь, 2020     Играми редакция! Алай вахтунда Азербайжандин Яракьлу Къуватри Къарабагъда эрмени чапхунчийривай чи республикадин чилер вахчун патал кьегьалвилелди женг чIугвазва. Сентябрдин эхиррилай...
Adını yaşadacaq 5(342), август, 2020     Hörmətli redaksiya! “Samur” qəzetinin daimi oxucuları kimi bir mə-sələ haqqında fikirlərimizi bildirmək istəyirik. Redaksiya əməkdaşlarının xalqa gərəkli kitabları çap etdirməsi bizi sevindirir. Bu baxımdan “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” və “Azərbaycanca-ləzgicə...
Mehmanı olduğun bizim o dağlar 3(340), март, 2020    “Samur” qəzetinin redaktoru Sədaqət Kərimovaya məktub      Ey mənim 43 illik dostum!    Birdən fikirləşdim ki, sənə bir məktub yazım. Bu məktubda 1977-ci ildən 1993-cü ilə qədər Kəlbəcərin gözəlliklərindən, bizim o gözəl diyarda görüşdüyün...
ВИРИНИЗ СЕЙЛИ ТИР 1(338), январь, 2020    Играми редакция! Зун Санкт-Петербург шегьерда яшамиш жез гзаф йисар я. Жув Азербайжандин Къуба райондай я. Алатай асирдин 70-йисарин эхиррилай зун Ленинграддиз атанай ва ина кIвалахиз...
КТАБАР КIАНЗАВА 1(338), январь, 2020    Играми редакция! За Дербент шегьердин 3-нумрадин юкьван мектебда кIелзава. Зун кIвенкIвечи я ва гьавиляй гьуьрметдин доскадиз зи шикилни янва. За кIелзавай 3в - синифда лезги аялар гзаф ава....
KƏNDƏ QAYĞI LAZIMDIR 1(338), январь, 2020    Hörmətli redaksiya! Bizim yaşadığımız Xuluq kəndi Qusar rayonunun qədim yaşayış məskənlərindəndir. Şahdağın ətəyində yerləşən kəndimiz zümrüd meşələrlə əhatə olunub. Yaylaqları göz oxşayır. Kənddəki qədim qəbiristanlıqlar Qafqaz Albaniyası dövründən xəbər verir....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(348)
апрель, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Tarixin izi ilə
Qarabağ müharibəsi
Яран сувар
Yubiley
Люди и судьбы
Диктант
Дагъустан
Редактордин гаф
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
Жеч гьа!..
И чил хайи диге я
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Добрые вести
Лезги чIалан месэлаяр
Марагълу инсанар
Новости Россотрудничества
Redaksiyaya məktub
Известные лезгины
Языки мира
Квез чидани?
Лезгияр вирина
SOS!!!
Юбилей
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Известные кавказоведы
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Эпитафия
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Харусенят
Этнография
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ