Тарихдин геле аваз
Отголоски Кавказской войны 3(348), апрель, 2021     «Хаджи Мурад был одним из гениальнейших (конечно, в своем роде) самородков. Сказать, что это был храбрец и удалец из самых храбрейших и удалых горцев, – значит еще ничего не сказать...
Кард кIеле гьикI чукIурнай? 1(346), январь, 2021     Чи тарихда кьиле фейи бязи вакъиай-рал шак гъизвайбуру лезгийрин дяведин кIелеяр гьуьжет алай месэлайрикай сад яз гьисабзава. А ксари лугьузвайвал, чахъ ахьтин чIехи кIелеяр хьайиди туш...
113 İL ƏVVƏL HƏZRƏDƏ NƏ BAŞ VERMİŞDİ? 1(338), январь, 2020    Çar dövründə Azərbaycan dilində çıxan mətbuat orqanlarının səhifələrində tez-tez adı çəkilən ləzgi kəndlərindən biri də Quba qəzasının Qusar nahiyəsinin Həzrə(Yargun) kəndidir. O, nahiyənin iri və ən fəal yaşayış məntəqələrindən biri idi. Arxiv sənədlərindən və...
Quba qəzasında antisovet çıxışları 9(335), октябрь, 2019 Ləzgilərin sayca xeyli çox olan qoşunla döyüşlərdə getdikcə üstünlük qazandığını və axıradək vuruşduğunu, Bakıdan əlavə qüvvələrin gəlmədiyini görən bolşevik və daşnak başçıları iyulun 25-dən sonra qoşunlarını geri çəkib Qubadan getməyə məc­bur oldular....
QUBA QƏZASINDA ANTİSOVET ÇIXIŞLARI 8(334), сентябрь, 2019 (Əvvəli qəzetimizin 31 iyul 2019-cu il tarixli sayinda)        Əsgərlər rədd cavabı verən kimi, Mürsəl bəy hazır vəziyyətdə durmuş dəstəsinə hərbi qatara atəş açmağı əmr etdi. Bir neçə saat davam edən atışma nəticəsində dörd əsgər öldü, iki nəfər isə...
МАСЛАМАДИН ИКЬРАР 8(334), сентябрь, 2019     Виш йисан къене Лакз (лезгийрин уьлкве) ва Дагъустан муьтIуьгъариз тахьай Халифатди эхирни и кар Маслама ибн Абд ал-Маликан хиве тунай. Ам шумудни са женгера уфтан хьайи гзаф женгчи кас...
MƏRKLİ PLAN 8(334), сентябрь, 2019     1723-cü ilin sentyabrın 12-də II Təhmasibin səfiri İsmayıl bəylə bağlanmış Peterburq müqaviləsinə görə İran bir sıra şəhərlərini Rusiyaya güzəştə getdi. Beləliklə ruslar Gilanda, Mazandaranda və Astarabadda öz qoşunlarını yerləşdirmək imkanı əldə etdilər. Bununla kifayətlənməyən...
Quba qəzasında antisovet çıxışları 6(332), июль, 2019      Son vaxtlar bəzi müəlliflərin ötən əsrin əvvəllərində Quba qəzasında baş vermiş antisovet çıxışları ilə bağlı məqalələrinin işıq üzü görməsi tariximizi öyrənmək baxımından maraq doğurur. Lakin həmin yazılarda bir sıra təhriflərə yol verilməsi, həqiqətə...
ГьикI вилик фенай? 6(332), июль, 2019      Дегь чIавара вичин гелер тунвай лезги эдебият юкьван виш йисара генани вилик фенай. Гьавиляй чи машгьур алим, тарихдин илимрин доктор, профессор Амри Шихсаидова кхьенай: «Х виш...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? 5(331), июнь, 2019 (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь, 28-февраль, 30-март ва 25-май тилитра)      ЧIехи къуватрин хура акъвазун мумкин туширди акур лезгийри цIийи кIеретIар туькIуьрун патал кьулухъ чIугуна....ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(348)
апрель, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Tarixin izi ilə
Qarabağ müharibəsi
Яран сувар
Yubiley
Люди и судьбы
Диктант
Дагъустан
Редактордин гаф
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
Жеч гьа!..
И чил хайи диге я
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Добрые вести
Лезги чIалан месэлаяр
Марагълу инсанар
Новости Россотрудничества
Redaksiyaya məktub
Известные лезгины
Языки мира
Квез чидани?
Лезгияр вирина
SOS!!!
Юбилей
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Известные кавказоведы
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Эпитафия
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Харусенят
Этнография
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ