SOS!!!
Necə başa düşək? 2(347), март, 2021     Dünya təhsil sistemində bir çox yeni təhsil proqramlarının işlənib hazırlanması mütərəqqi haldır və bu, ayrı-ayrı ölkələrə seçim imkanı verir. Belə proqramlar eyni zamanda inteqrativ təhsilin, inklüziv təhsilin və evdə təhsilin təkmilləşməsinə də şərait yaradır. Əvvəllər...
Берегись коронавируса! 3(340), март, 2020    Правила профилактики новой коронавирусной инфекции.    Правило 1. Часто мойте руки с мылом.    Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.  ...
Bir gölün taleyi 7(333), август, 2019 2014-cü ilin avgustun 24-də Qusar şəhərindəki «Bənövşə gö­lü» belə idi. Qusarlılar və turistlər bu gözəlliyi seyr etməyi çox sevirdilər.     2019-cü ilin avgustun 24-də, beş il sonra göl  bu hala düşüb. Quruyaraq getdikcə yoxa çıxan...
“Аğ ölüm”dən qorunun! 6(332), июль, 2019       Bir vaxtlar duz strateji əhəmiyyətə malik ərzaq sayılırdı. Xörək duzu üstündə ayrı-ayrı tayfalar, hətta ölkələr arasında müharibələr gedirdi. Əslində duz bu gün də strateji əhə­miy­yət kəsb edən ərzaq növlərindəndir.       Qədimdən duz...
Cа халкьдиз кьве алфавит? 9(325), ноябрь, 2018    И йикъара чи редакциядив са чIу­ру кардин ванер агакьна. Ба­куда лезги чIал чирзавай мек­тебрин сад лагьай синифар патал латин графикадалди «Алфавит» чапдай акъуд­нава. Эвел...
Metodikadan kənar kitab 9(325), ноябрь, 2018    Ana dilinə aid metodika kitablarını yazmaq və ya tərtib etmək çətin və məsuliyyətli iş olduğundan bu məsələ ilə yalnız dili mükəmməl bilən, zəngin pedaqoji təcrübəyə malik peşəkarlar məşğul olmalıdırlar. Əgər bu kitablar aşağı siniflərdə ana dilinin tədrisi ilə əlaqədar hazırlanırsa,...
Bir xalqın iki əlİfbası? 9(325), ноябрь, 2018    Bu günlərdə redaksiyamıza daxil olmuş çoxlu siqnallara görə Azərbaycanın ləzgi dili tədris edilən məktəblərinin 1-ci sinifləri üçün latın qrafikası ilə “Əlifba” kitabı çap olunub. Əvvəlcə inanmadıq. Necə yəni latın qrafikası ilə? Axı, ləzgilərin 1938-ci...
ТIал 8(324), сентябрь, 2018 Са береда чи хуьре Эрекь хъвадай сад авай. Негьнай а кас вирида, Лагьанай адаз «явад».   Ам галачиз ийидай Элди вичин мел-мехъер. Такурай чи вилериз, – Лугьудай, –...
Сavab aldıq, amma... 10(315), ноябрь, 2017      Qəzetimizin 30 sentyabr 2017-ci il tarixli sayında dərc olunmuş “Əks nümunə” adlı məqalədə respublikamızın ləzgi dili öyrədilən ümumtəhsil məktəblərində “Ləzgi dili” fənninin dərs saatlarının azaldılıb, həftədə iki saatdan bir saata salındığını göstərmiş,...
Niyə əbədiləşdirilmir? 9(314), октябрь, 2017      Gələn il erməni daşnaklarının və bolşeviklərin Quba qəzasında törətdikləri soyqırımın 100 ili tamam olacaq. 1918-ci ildə Qubada baş vermiş hadisələr ilk dəfə olaraq ötən əsrin 90-ci illərində “Samur” qəzetində geniş  işıqlandırılmışdır. Yazıçı-jurnalist Müzəffər...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ