Лезги чIалан месэлаяр
Кьил кьазвачир рехнеяр 8(345), ноябрь, 2020     ЧIехи халкьарик ва чIаларик рехне кутаз, абуру тарихда къугъвай роль тIимилариз алахъзавайбур виликан девирра хьиз, гилани авачиз туш. Лезги халкьдикни чIалак сифте яз алатай асирдин...
Дидед чIал ватан я 5(342), август, 2020     (Эвел газетдин 2020-йисан 18-март-дин нумрада)       Мисал яз, къуба  нугъатра  гегегьеншдиз менфят къачунвай агъадихъ галай гафар къалуриз жеда:   баклук – гьажикIадин...
Дидед чIал ватан я 3(340), март, 2020    Дуьньядин лезгияр агудзавай, чун халкь хьиз сад ийизвай кьилин шартI чIал я. Халкьдикай халкь, миллетдикай миллет ийизвайди адан дидед чIал я. Чун хьтин чпихъ кьилди гьукумат авачир халкьар...
РИКIЕЛАЙ ТЕФИР МЯРЕКАТ 2(339), февраль, 2020    Алай йисан 21-февралдиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан районда лезги чIал хуьниз, чируниз ва вилик тухуниз талукьарнавай илимдинни тежрибадин VIII конференция кьиле фена. Вини...
Ləzgi dili 10(336), ноябрь, 2019    İber-Qafqaz dillərinin nax-dağıstan qrupunun (əvvəllər nax-ləzgi və yaxud çeçen-ləzgi qrupu adlanırdı) ləzgi yarımqrupuna aid olan ləzgi dili dünyanın qədim dillərindən biridir. Onu tədqiq edən yerli və xarici alimlərin bir qismi əvvəllər bu dilin 4 min il bundan əvvəl yarandığını israr...
САНАЛ КХЬИН! 8(334), сентябрь, 2019       Играми кIелдайбур! 2019-йисан 10-октябрдиз Дагъустан Республикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яшамиш жезвай маса уьлквейра лезгидалди...
Санал кхьин! 7(333), август, 2019      Играми кIелдайбур! 2019-йи­сан 10-октябрдиз Дагъустан Рес­публикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яша­миш жезвай маса уьлквейра лез­гидалди...
КIелдайбурун мярекат 4(330), май, 2019      И йикъара “Самур” газетдин редакцияда лезги чIал хуьниз ва вилик ту­хуниз талукьарнавай эл­къвей стол кьиле фена. Алим­ри, журналистри, ха­йи чIа­лал рикI алай же­гьилри,...
Cанал кхьин! 4(330), май, 2019      Эхиримжи йисара лезгийрин вилик-кьилик галай ксари кьиле тухузвай хъсан крарикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун патал ийизвай алахъунар я. Урусатда, виликан СССР-дин са шумуд республикада...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! 3(329), март, 2019      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги ал­фавит латин графикадал элкъуьриз кIан­­завай...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ