Хъсан хабарар
Хуьрериз рехъ 5(342), август, 2020     Гзаф йисар тир КцIарин дагъдин хуьрерин агьалийри рекьерикай азият чIугваз. Иллаки хъуьтIуьн варцара иниз атун-хъфин лугьуз тежедай кьван четин жезвай. Агьалийри и кардихъ авсиятда шумуд...
«Акьуллу» чка 5(342), август, 2020     Чи республикада сифте яз Исмаиллы районда инсанар тухудай автобусар акъвазардай «акьуллу» чка – биоостановка кардик кутунва. Ракъинин энергиядив кIвалахзавай  и остановкада...
Təbrik edirik! 4(341), июль, 2020    Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi, Qusar rayon Samur qəsəbə ASM müdiri Nəriman Qədim oğlu Osmanovu nəinki qəsəbənin və ətrafdakı kəndlərin sakinləri, eyni zamanda bu ərazidə xidmət edən Samur sərhəd xidmətinin əməkdaşları da yaxşı tanıyırlar. Onun pasientlərə diqqət və qayğısı,...
"Лезгинка" къведа 3(340), март, 2020    Алай йисуз Бакудин Гьейдар Алиеван тIварцIихъ галай имаратда Дагъустандин вири дуьньядиз сейли «Лезгинка» ансамблдин концерт кьиле фида. Ансамбль арадал атай 60 йисан юбилейдиз...
ЯД МИХЬДАЙ КАРХАНА 2(339), февраль, 2020    Гьукуматдин программадив кьадайвал, Хачмаз районда яд михьдай кархана эцигзава. Эцигунар тухузвайди «Азерсу» я. Программадив кьадайвал, алатай йисара республикадин кеферпатан...
АБАД ЖЕЗВА 2(339), февраль, 2020    Эхиримжи йисара Дагъустан Республикадин Мегьарамдхуьруьн районда датIана абадвилин кIвалахар кьиле тухузва. Райондин меркез виликандалай гзаф абад хьанва. Алай вахтунда ина куьчейрин...
Qadın hərəkatı başlanıb 11(337), декабрь, 2019    Azərbaycanda kənd investisiya layihəsi çərçivəsində kənd qadınlarının iqtisadi səlahiy­yətləndirilməsi ilə bağlı layihələrə start verilmişdir. Həmin layihələrin müəllifi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı layihələri və Kreditlərinin...
Дидед чIал чирзава 10(336), ноябрь, 2019    Алай йисан 15-ноябрдиз «Лезги газетдин» редакцияда кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимова  программист, интернетдин  "Лезги ким" проектдин регьбер Эмран Гьуьсейновахъ галаз...
KİTABA SEVGİ 8(334), сентябрь, 2019      Kitabxana qədər sevdiyim ikinci yer yoxdur. Bu, tələbəlik illərindən davam edir. Vaxt vardı ki, saatlarla orada lövbər salardım. İndinin özündə də kitabxananın yanından etinasız keçə bilmirəm – istər şəhərdə, istər kənddə.      Ötən il Qusardan Şahdağa...
“SAMUR”UN KİTABXANASINA TÖHFƏ 8(334), сентябрь, 2019      Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun gənc əməkdaşı Pənah Hacıyev “Samur” qəzeti redaksiyasının qonağı olmuşdur. O, institut kollektivinin S.Kərimovannın və M.Məlikməmmədovun tərtib etdikləri “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”lə...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 3(348)
апрель, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Tarixin izi ilə
Qarabağ müharibəsi
Яран сувар
Yubiley
Люди и судьбы
Диктант
Дагъустан
Редактордин гаф
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
Жеч гьа!..
И чил хайи диге я
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Добрые вести
Лезги чIалан месэлаяр
Марагълу инсанар
Новости Россотрудничества
Redaksiyaya məktub
Известные лезгины
Языки мира
Квез чидани?
Лезгияр вирина
SOS!!!
Юбилей
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Известные кавказоведы
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Эпитафия
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Харусенят
Этнография
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ