Vətəndən vətənə
Чи тавдин кIвал  |  4(287) 2015      
     “Samur”un yaxın dostu, türkiyəli filoloq, məmləkətində türk dili və ədəbiyyatı dərs­lik­lərinin mü­əlliflərindən biri kimi ta­nınan Abdulla Qubalı 1952-ci ildə Qars şəhərində doğulub. Ərzurum şə­­h­ə­­rin­dəki Atatürk universitetinin məzu­nudur. 
     Əslən Azərbaycanın Quba rayo­nunun Qrız kəndindən, Binnətlər nəs­lindən olan atası Gülbalanın Böyük Vətən müharibəsindən sonraki taleyi ilə bağlı yazdığı bədii əsərindən parçalar 2013-cü ildə qəzetimizdə dərc olunub. Doğmalarına baş çəkmək üçün dəfələrlə respublikamıza gəlmiş qonaq son səfərindən sonra Sədaqət Kəri­movanın bir neçə əsərini türk dilinə çe­vi­rib. Bunlar “Hal” romanı, “Qürub”, “Bir yaz gecəsi” povestləri, həmçinin “Ləz­giyyə” pyesidir. S.Kə­ri­mova yeni kitabına 20 il əvvəl ləzgi dilində qələmə alınmış və işıq üzü görmüş, vətən həsrəti və qəriblik dərdi ilə süslənmiş “Soyuq günəş” pyesinin baş qəhrəmanı Ləzgiyyənin adını verib
     A.Qubalının Azərbaycana onun bu dəfəki gəlişinin əsas məqsədi kitab üzərində son redaktə işlərini müəlliflə birlikdə tamamlamaq idi.
     Ləzgi dili, ədəbiyyatı, tarixi ilə ya­xından maraqlanan, ləzgi xalqlarından biri olan qrızların mədəniyyəti, et­nog­rafiyası, adət-ənənələti ilə bağlı materiallar toplayan Abdulla bəy bir həftə redaksiyamızda da çalışmış, maraqlı və səmimi söhbətləri ilə kollektivimizin hörmətini qazan­mışdır. Vətəninə qa­yıdarkən o, S.Kərimovanın türk dilinə ilk dəfə tərcümə olunan kitabının tez­lik­lə işıq üzü görməsindən ötrü çalı­şa­cağını bildirmişdir. 
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я Фадлай хьана кIанзавайди тир Волгоградда дидед чIал чирзава Лезги чIал кIанарзава Розадин мурад
Статьи из этой рубрики
Жегьилар ва интернет Мурад кьилиз акъатна Редакциядин мугьманар Редакцияди мугьманар кьабулна С любовью к родному языку
ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ