Sərrast tənqid atəşi
ЦIийи ктабар  |  8(291) 2015      
     Professor Nadir Məm­məd­linin rəh­bərlik etdiyi “Elm və təh­sil” nəş­riyyatı tanınmış ya­zıçı-jurnalist, “Kirpi” satira-yumor jurna­lının baş re­dak­­toru, Azər­baycan Res­pub­likasının əməkdar mə­dəniyyət işçisi Polad Qasımovun “Kreslo günahı” adlı növ­bəti kitabını çapdan buraxıb. Kitaba müəllifin son illər qələmə aldığı fel­yetonlar, lətifələr, gülməcələr və atmacalar daxil edilib. Yeni kitabda ve­rilmiş satirik yazılar bürokrat, rüş­vətxor vəzifə sahiblərinə, dövlət əm­lakını talayanlara, insanları get-gələ salan idarə rəhbərlərinə, var- dövlət hərislərinə, şöhrət düşgünlərinə açılan sərrast tənqid atəşidir.
     Kitabdakı “Kreslo güna­hı”, “Düzə­lənə oxşamır”, “Pullu kişilərə dəvət­namə”, “Zarafatla demişəm”, “Bığın altı”, “Yuxarının işi” və digər yazılar fel­yeton janrının gözəl nümunələri kimi diqqəti çəkir. Bütün felyetonlar tanınmış rəssam Hafiz Nəsiroğlunun çəkdiyi karikaturalarla birlikdə veri­lib. Bu, kitabı daha da oxunaqlı və cəlbedici edir.
     Cəlil Məmmədquluzadə məktəbinin layiqli davam­çılarından olan P.Qası­movun nəfis tərtibatla, böyük tirajla çap olunmuş yeni kitabının redaktoru şair-jurnalist Mü­zəffər Məlikməm­mədovdur.
 
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я ЧIехи Сувар Лезги чIал гьикI хуьн? Масадан тIал Хъсанвилиз писвал
Статьи из этой рубрики
ЧIехи алимдиз гуьмбет “Гьажи Давуд” ктабдикай веревирдер С любовью к родному краю Руьгьдин муькъвер Большой вклад в историю
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ