Əks nümunə
SOS!!!  |  8(313) 2017      
     Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm və tolerantlıq sahəsində bütün dünyaya nümunə göstərdiyi bir vaxt­da Respublika Təhsil Nazirliyi əks nümunə göstərib. Orta məktəblərdə “Ləzgi dili” fənninin dərs saatlarını azaldıb, həftədə iki saatdan bir saata salıb. Niyə? Məgər nazirlik respublikamızda yaşayan müxtəlif xalqların dillərini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini inkişaf etdirməsinə dövlətimizin xüsusi önəm verdiyini bilmir? Bilir.  Amma... 
     Əmması budur ki, nazirlik milli dillərdə dərslərin keçilməsi ilə bağlı illərlə yığılıb qalmış problemləri həll etmək əvəzinə bu yolu seçib. Əks təqdirdə son 40 ildə respublikamızda ləzgi dilində cəmi 2 dərsliyin nəşr edildiyini, əksər məktəblərdə hər sinifə iki-üç kitabın düşdüyünü, kadrların çatışmadığını nəzərə alıb, dərsliklərin nəşri, ləzgi dili müəllimlərinin hazırlanması qayğısına qalmalı olardı. 
     Dərs saatlarının azaldılması ilə əlaqədar Quba, Qusar, Xaçmaz, Qəbələ və İsmayıllı rayonlarından onlarca oxucu redaksiyamıza müraciət edib. Onlar soruşurlar: “Həftədə bir saat dərs keçməklə hansı dili öyrənmək olar? Niyə belə qanunsuz­luğa yol verilir? Respublikamızın köklü xalqlarından olan ləzgilərin dilinə niyə ögey münasibət bəslənilir?”
    İnanırıq ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən bu suallara tezliklə cavab veriləcək. 
 
"SAMUR” Ləzgi Milli Mərkəzi
"SAMUR” qəzeti redaksiyası
 

Комментарии к статье

Самир   05.10.2017 03:41
Я Лезгин из Баку ,эти люди которые срещали уроки Лезгинского языка преступниеи,самый главный документ страны эти топчут,пусть почитают статьюи Конституции 21 ,40 ,45 и сделают выводы.Я что вы то сидите подавайте в суд,я приду на слушание тоже.То есть если они парушают закон онм есть преступники .
Самир   03.10.2017 03:45
Почему такая несправедливость,почему мы не модем учиться на своем языке.Лезгин из Баку.
Намик   02.10.2017 05:25
Йэгин Тэhсил назирлийиндэ чалышанларын чохусу игтисадчыдырлар вэ кризис вахты буджэйэ гэнаэт етмэк истэйирлэр.Амма мэнэ бир шей мараглыдыр:нэ эжэб 1 саат сахлайыблар-ярым саат да бэс етмэзми иди?Демэли о гэдэр дэ савадлы игтисадчы дейиллэр!

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я Демер жеда Дагестан распахнул объятия Aladaşda şənlik Чахъ гьихьтин тIварар авай?
Статьи из этой рубрики
Niyə əbədiləşdirilmir? Квахьзава чи хуьрер... Буьркьуьдаз экв кIанзава Cа халкьдиз кьве алфавит? Metodikadan kənar kitab
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ